Leasebegrippen

CALCULATIENIVEAU

Dit betreft een codering die gebruikt wordt bij de calculatie die aangeeft tegen welk niveau (hoe scherp) het leasetarief berekend zal worden. Dit is o.a. afhankelijk van de grootte van het wagenpark van de prospect en/of de klant.

CAPTIVE-LEASING

Een leasemaatschappij verbonden aan een automerk

CASCOSCHADE

Materiële schade aan de leaseauto

CATALOGUSPRIJS

De in Nederland door de autofabrikant of importeur aan wederverkopers kenbaar gemaakte prijs inclusief BTW, die naar zijn inzicht bij verkoop aan de uiteindelijke afnemer valt te berekenen zonder de BPM.

COMPLEMENTAIRE KOSTEN

Afhankelijk van de leasevorm die de lessee kiest, dient de lessee rekening te houden met aanvullende kosten bovenop de leasetermijn. Deze kosten bestaan uit brandstof en bij financiële en netto operationele lease de verzekeringskosten, belastingen en  kosten voor onderhoud.

CONSUMENTENPRIJS

De catalogusprijs, vermeerderd met BPM.

CONTRACTAANSPRAKELIJKHEID

Het verantwoordelijk zijn voor de uitvoerbaarheid van een overeenkomst. Bij contractaansprakelijkheid is de lessor verantwoordelijk voor het realiteitsgehalte van een onder een leaseovereenkomst of een bindende offerte aangeboden leaseprestatie, in juridisch, financieel en/of fiscaal opzicht. Eventueel ook voor onderhoud en verzekering.

CONTRACTOVERNAME

Overname van rechten en verplichtingen uit een door derden afgesloten overeenkomst.

CONTRACTDUUR

De periode tussen de begindatum en de verwachte einddatum van het leasecontract in maanden. Deze einddatum wordt lang altijd gehaald hetgeen leidt tot een afkoop en het aanbod van een occasionlease.

CONTRACTPARTNERS LEASECONTRACT

De contractpartners zijn de lessee en de lessor.  In de leaseovereenkomst wordt ook wel verwezen naar de verzekeraar en of de leverancier/dealer (kan tevens lessor zijn).

CONTRACT SUI GENERIS

De leaseovereenkomst is een contract van eigen aard en is niet nader gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek. Daardoor valt de leaseovereenkomst onder het contractenrecht en verbintenissenrecht. Wel zijn er bij bepaalde leaseovereenkomsten duidelijke overeenkomsten met de huur en huurkoop overeenkomst.

CONTRACTUELE RESTWAARDE

De contractueel overeengekomen waarde van een de leaseauto op een in de toekomst gelegen moment. De contractuele restwaarde kan worden vastgelegd voor bijvoorbeeld het terugkopen van de leaseauto tegen een vast bedrag los van de daadwerkelijke restwaarde op dat moment.

CONTRACTWIJZIGING

Tussentijdse wijziging van de oorspronkelijke calculatie, leidend tot een nieuwe leasetermijn.

COURANT

De mate waarin de leaseauto na een x periode verhandelbaar blijft. De courantheid van de leaseauto bepaalt mede de hoogte van de restwaarde.