Leasebegrippen

ENERGIELABEL

Het label waarmee het energieverbruik van producten wordt uitgedrukt. Bij auto’s wordt dit uitgedrukt in een letter waarbij A het zuinigst is en H staat voor het minst energie zuinige label. Voor A en B labels geldt vaak ook een lagere bijtelling

E.C.E. NORM

Europese norm voor brandstofverbruik van een auto.

ECONOMISCH EIGENDOM

Dit is het eigendom dat dient te worden onderscheiden van het juridisch eigendom. Economisch eigendom houdt in dat de bezitter van de leaseauto ook de intentie heeft om de leasewagen na verloop van de leasetermijn. ook het juridische eigendom te verkrijgen. Dit is het geval bij financiële lease. Bij operationele lease behoudt de lessor beide vormen van eigendom.

EIGEN RISICO (=E.R.)

De niet verzekerde schade die in rekening wordt gebracht bij de Lessee. Dit kan ook worden afgekocht.

ECONOMISCHE LEVENSDUUR

Dit is de levensduur van een kapitaalgoed (lees: leaseauto) bezien vanuit de periode waarover het kapitaalgoed mag worden afgeschreven.

EIGENDOMSOVERDRACHT

Dit komt aan de orde bij het einde van de leasetermijn. Bij financial lease heeft de lessee meestal de optie om het eigendom van de leaseauto te verkrijgen. Bij operationele lease zal de bedrijfswagen in beginsel  eigendom van de leasemaatschappij blijven, behalve als in het contract anders is overeengekomen.

EXPIRATIE

Het moment waarop het leasecontract eindigt.