Leasebegrippen

FACTORING

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij een onderneming (leasemaatschappij) de inning uitbesteedt aan een factormaatschappij. De factormaatschappij neemt in dat geval de betalingsverplichting over van de lessee en ontvangt een percentage van de te factureren leasetermijnen van de lessor. De factormaatschappij geeft limieten af per debiteur van de aangesloten onderneming.

FISCAAL EIGENDOM

De waardevermindering/stijging van het leaseobject wordt gedragen door de lessor. De lessor dient het object ook te activeren op zijn balans. Er zijn ook geleerden die stellen dat ook de lessee fiscaal eigenaar zou kunnen zijn en daarom gebruik zou moeten kunnen maken van de investeringsaftrek.

FINANCIAL LEASE

Financial lease of financiële lease is de leasevorm  waarbij het economisch eigendom wordt afgestaan aan de lessee en waarbij de lessee aan het eind van de leaseovereenkomst een optie heeft op overname van de leaseauto tegen een vaak symbolisch bedrag. De Belastingdienst beschouwt de lessee als eigenaar waardoor de leaseauto op uw balans wordt geactiveerd.  Er bestaat een mogelijkheid tot investeringsaftrek indien het een auto met grijs kenteken betreft of een auto voor beroepsvervoer aangaat.

FISCALE BIJTELLING

De fiscale bijtelling is het voordeel dat een lessee heeft van het privégebruik van een leaseauto. Afhankelijk van de auto wordt er een forfaitair bepaald bedrag opgeteld bij het loon of inkomen van de lessee.

FISCALE KOSTPRIJS

Dit is het bedrag dat op de balans wordt geactiveerd waarbij de kosten die rechtstreeks verband houden met de aankoop en rijklaar maken worden meegenomen in de prijs. Objectsubsidies worden hierin meegenomen, maar fiscale subsidies vallen er buiten.

FISCALE WAARDE

De Fiscale waarde is de grondslag waarop de fiscale bijtelling wordt berekend door de fiscus. De waarde is sinds juli 2006 gelijk aan de consumentenprijs bij afgifte van het kenteken, inclusief alle opties, accessoires BTW en BPM.

FLEETMANAGEMENT

Het wagenparkbeheer waarbij rente en/of afschrijving (deinvestering) buiten het contract worden gehouden.

FLEETOWNER

Bedrijf met meerdere auto’s in ieder geval meer dan 9 auto’s.

FULL OPERATIONAL LEASE (OPERATIONELE LEASING)

Full operational lease is de complete vorm van lease waarbij alle financiële en administratieve lasten van het wagenpark worden verlegd naar de leasemaatschappij. De risico’s, belastingen, verzekering en onderhoud wordt overgenomen door de leasemaatschappij. Zowel het juridisch als economisch eigendom blijft bij de leasemaatschappij.  Er is geen sprake van vreemd vermogen voor uw balans waardoor de liquiditeit en solvabiliteit worden aangetast. Deze vorm van lease komt het meeste voor en lijkt vooral op lange termijn verhuur van de auto.

FULL SERVICE LEASE

Zie ook operational lease. Deze vorm is de meest vergaande vorm van lease waarbij daadwerkelijk alles aangaande het wagenpark is uitbesteed aan de leasemaatschappij.