Leasebegrippen

GARANTIE

Schriftelijke verklaring van een derde (de garant, vaak een bank) aan de lessor (de begunstigde) dat een lessee aan zijn verplichtingen zal voldoen. Indien de lessee niet nakomt dan zal de garant presteren namens de lessee of de schade vergoeden. De leasemaatschappij vraagt veelal een garantie voor:

1. Overeengekomen leasetermijnen, of de contante waarde daarvan; en/of de (rest)waarde van de leaseobjecten

2. De kwaliteit van geleverde zaken of diensten door een leverancier


GARANTIESTELLING

De schriftelijke verklaring van een derde, vaak een bank, aan de lessor dat een lessee aan zijn verplichtingen zal voldoen. Komt de lessee niet na dan staat de derde garant voor het nakomen van de verplichtingen.

GECALCULEERDE RESTWAARDE

De in een leasecalculatie gehanteerde restwaarde van een object. Wat is overeengekomen in het contract kan afwijken door het daadwerkelijke gebruik van de leaseauto.

GESLOTEN CALCULATIE

Bij gesloten calculatie bent u verzekerd van een vast maandbedrag per contract. Enkel wettelijke aanpassingen, verzekeringspremie verhogingen en eventuele verhogingen van de houderschapsbelasting kunnen variabel zjin. De werkelijke kosten zullen zelden hoger zijn dan het vooraf afgesproken maandbedrag of leasetermijn.


GRIJS KENTEKEN

Gebruikte terminologie voor een bestelwagen en/of voor een vrachtwagen.