Leasebegrippen

HOUDERSCHAPSBELASTING

De belasting die de kentekenhouder van een personenauto, bestelauto, vrachtauto, motorrijwiel, kampeerauto, autobus betaalt voor het bezit van een motorrijtuig.

HUUR (CONTRACT)

Huur is een alternatief voor shortlease, maar pakt vaak duurder uit naarmate de huurperiode langer is. Bij huur wordt enkel het gebruik van de auto mogelijk gemaakt en zal er periodiek een vergoeding worden betaald aan de verhuurder. Verhuur en shortlease lopen tegenwoordig qua dienst zo goed als in elkaar over. Shortlease ligt qua prijs vaak lager dan huur, maar hoger dan normale leasecontracten.

HUURKOOP

Huurkoop vertoont overeenkomsten met de financial lease.  Er is echter een belangrijk verschil met financiële lease. Het eigendom van de (lease)auto gaat over op de huurkoper zodra alle termijnen van huurkoop zijn voldaan, daar dit bij financial lease optioneel is.

Er moet o.a. een schriftelijke overeenkomst zijn, waarin de koopprijs wordt vermeld. Tevens moeten er een aflostermijn worden overeengekomen en er moet een uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud worden gemaakt totdat alle termijnen zijn voldaan. Voldoet de huurkoopovereenkomst niet aan de wettelijke eisen, dan kan dit leiden tot een nietige of vernietigbare overeenkomst. Het eigendom kan zelfs direct overgaan op de huurkoper.


HYBRIDE

Een voertuig dat door een combinatie van twee krachtbronnen aangedreven wordt, bijvoorbeeld door een benzinemotor en elektromotor.