Leasebegrippen

LEASECALCULATIE (OPEN)

Bij open calculatie worden positieve verschillen in de exploitatie verrekend en is de gebruikelijke methode operationele lease. De wijze van calculeren wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen tussen lessee en de lessor. Bij de open calculatie heeft de lessee volledig inzicht in de opbouw van de leaseprijs. Er vindt gehele of gedeeltelijke nacalculatie plaats.

LEASECALCULATIE (GELOSTEN)

Bij gesloten calculatie is het positieve dan wel negatieve exploitatie het risico voor de lessor. Wel kan overeengekomen worden dat bepaalde onderdelen van de leaseprijs hiervan worden uitgesloten.

LEASE (AUTO)

Het verschaffen van het gebruiksrecht van een auto aan een lessee voor een overeengekomen periode tegen een periodieke betaling van een vastgesteld bedrag.

LEASECONTRACT

Een overeenkomst betreffende lease tussen een lessor en een lessee.

LEASEREGELING

Het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën over de criteria waaraan leaseovereenkomsten moeten voldoen zodat fiscaal de overeenkomst als operationele lease aanbiedingen wordt gekwalificeerd. Het besluit geeft duidelijkheid over het activeren van en afschrijven op de betreffende leaseobjecten.

LEASEPRIJS

Periodiek verschuldigde vergoeding te betalen voor het gebruik van de leaseauto en de overeengekomen dienstverlening.

LEASING

De vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker ( lees: lessor) in geval van autolease auto’s aankoopt en deze gedurende een vooraf overeengekomen termijn tegen een vergoeding ter beschikking stelt aan een leaserijder of lessee. Bij autolease wordt er veelal aanvullende dienstverlening geleverd zoals het onderhoud, de verzekering etc. De lessee heeft het gebruiksrecht over het object, maar niet het juridisch eigendom. Bij operational lease blijft tevens het economische eigendom bij de leasemaatschappij.

LESSEE

De (rechts)persoon die het gebruiksrecht heeft over het leaseobject ook wel de leasenemer genoemd.

LEASETERMIJN

De periodiek door lessee te betalen prijs voor het gebruik van de auto en de afgesproken dienstverlening.

LESSOR

De leasemaatschappij (Leasegever)