Leasebegrippen

MANTELOVEREENKOMST

Een raamovereenkomst tussen lessee en lessor, waarbij de voorwaarden en de belangrijkste bijzondere voorwaarden van toekomstige leasecontracten zijn opgenomen.

MARGEREGELING

Specifieke voorschriften voor de BTW-berekening/verrekening, in geval van gelijktijdige inruil van (lease-) objecten. De margeregeling is van belang bij inruil en inkoop van roerende zaken door wederverkopers en niet BTW-plichtige verkopers.

MEER – MINDERKILOMETERS

Verschil tussen het aantal contractueel afgesproken en het aantal werkelijk in een jaar gereden kilometers. Deze worden aan het eind van elk kalenderjaar en/of aan het eind van het leasecontract afgerekend tegen de prijs die hiervoor in het leasecontract is bepaald.

MOBILITEITSMANAGEMENT

Het managen van mobiliteit binnen een onderneming of organisatie. Dit houdt onder meer in dat ondernemingen trachten de mobiliteit van werknemers niet alleen richten op de leaseauto, maar ook op openbaar vervoer, fiscale faciliteiten voor het gebruik van de fiets, gespreide werktijden etc.

MRB

Dit staat voor Motorrijtuigenbelasting. Tegenwoordig heet het houderschapsbelasting. De belasting maandelijks betaald door de kentekenhouder van een personenauto, bestelauto, vrachtauto, motorrijwiel etc.

Momenteel zijn er diverse auto’s op de markt waarvoor geen MRB dient te worden betaald. Deze vallen tevens in de categorie 14% bijtelling.

MAANDTERMIJNEN

Periodiek verschuldigde leasebedragen.

MOBILITEITSDIENST

Dienst waarbij door middel van een mobiliteitspas gebruik gemaakt kan worden van mobiliteitssystemen, zoals vervoermiddelen, overstappunten, infrastructuur en reisinformatie.