Leasebegrippen

OFF BALANCE-FINANCIERING

Dit is de financieringsvorm  waarbij de onderneming  de investeringen in bijvoorbeeld leaseauto’s niet op de balans  hoeft  op te nemen. Dit is een van de voornaamste redenen om voor operationele lease te kiezen.

De voordelen van off-balance financiering zijn risico-overdracht, een grotere flexibiliteit, additionele dienstverlening door wagenparkbeheer (leasing) of debiteurenbeheer (factoring) en een strikter cashmanagement.


ONBELASTE KILOMETERVERGOEDING

Een kilometervergoeding vaak gegeven voor zakelijke en woon-werkkilometers. In Nederland is de grens voor de onbelaste kilometervergoeding € 0,19.

OPEN CALCULATIE

Bij open calculatie zijn de werkelijke kosten leidend en achteraf altijd inzichtelijk. Voorafgaand aan de berekening van de werkelijke kosten wordt een maandelijks voorschot bepaald. Het verschil tussen het voorschot en de werkelijk kosten wordt aan het eind van het jaar of leasecontract met u verrekend.


OPEN INZIHCT

De leaseprijs calculatie waarbij de lessee vooraf inzicht krijgt in gecalculeerde kosten per prijscomponent.

OPERATIONELE LEASE

De vorm van lease waarbij de lessee een leaseauto gedurende een vooraf overeengekomen periode en vergoeding mag gebruiken. Na afloop van deze periode wordt de leaseauto teruggegeven aan de leasemaatschappij. De contractduur is overwegend 4 tot 5 jaar. De restwaarde van de auto komt toe aan de leasemaatschappij die te allen tijde zowel juridisch als economisch eigenaar blijft van de auto. Het voordeel voor de lessee is de service en het gebruik naast de gunstige manier van financieren.

OVERSLUITEN LEASEOVEREENKOMST

Van oversluiten is sprake indien een leaseovereenkomst wordt beëindigd en wordt vervangen door een nieuw leasecontract. Oversluiten wordt gebruikt bij inruil en upgrades van leaseauto’s

ONGEVALLEN INZITTENDEN VERZEKERING (OIV)

Een verzekering welke door de gebruiker van een motorvoertuig kan worden afgesloten ter dekking van een vast bedrag voor iedere inzittende die door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt.