Leasebegrippen

S.A.F.

Het Europees Schade Aangifte Formulier.

SALE AND LEASE BACK

De overeenkomst waarbij een lessee een auto verkoopt aan een leasemaatschappij en de auto vervolgens least van de leasemaatschappij.

SCHADEVERZEKERING INZITTENDEN (SVI)

Een verzekering voor letselschade die dekking biedt  tot een maximum van het verzekerde bedrag van inzittenden en bestuurder als gevolg van een ongeval.

SHORTLEASE

Leasevorm voor betrekkelijk korte periode. Meestal korter dan 12 maanden.
Lang huren of kort leasen. Veelal is de minimale looptijd 30 dagen en hierna is het contract per dag opzegbaar.

STILSTANDREGELING

De door een leasemaatschappij geboden dienst tot het in bewaring nemen van leaseauto’s die tijdelijk niet in gebruik zijn. Het contract wordt langs deze weg opgeschort doch niet beëindigd.