Leasebegrippen

VERVALDATUM

De datum waarop een contractueel afgesproken betaling of prestatie expireert. Bijvoorbeeld wanneer recht ontstaat op vervangend vervoer of wanneer de leasetermijn dient te zijn betaald.

VERVANGINGSPERCENTAGE

De verhouding tussen het percentage nieuwe  contracten ten opzichte van de uitgelopen contracten bij een afnemer.

VNA

Vereniging Nederlandse Leasemaatschappijen. De brancheorganisatie voor autoleasemaatschappijen.

VERZEKERING

Voor vervoer met een auto ondergebrachte risico’s  bij een verzekeringsmaatschappij. Deze bestaan meestal uit de onderstaande verzekeringen:

  1. Een WA (=Wettelijke Aansprakelijkheid)verzekering is wettelijk  verplicht en dekt schade aan derden, door of in verband met (gebruiks)ongevallen met een geleast object.
  2. Een cascoschadeverzekering dekt schade aan het object.
  3. Een rechtsbijstandverzekering dekt de proceskosten en de kosten van juridische en andere deskundige bijstand in gevallen die in de polisvoorwaarden zijn genoemd.

VERZEKERINGSPLICHT

De verplichting tot het verzekeren van een (lease) auto tegen schade en verlies. Wettelijk is enkel de WA verplicht.

VERZEKERINGSVERKLARING

De verklaring waarin een verzekeringsmaatschappij van een lessee, die zelf de auto laat verzekeren, vastlegt dat het risico bij haar is ondergebracht.

VOORLOOPAUTO

Een huurauto of een leaseauto uit het wagenpark die wordt ingezet voorafgaand aan de levering van de bestelde leaseauto.