Leasebegrippen

WAM

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Deze wet verplicht elke bezitter eigenaar van een (lease )auto om een verzekering te sluiten om de wettelijke aansprakelijkheid te dekken.

WA-VERZEKERING

Wettelijke Aansprakelijkheid voor schade aan derden verkeersdeelnemers.

WM 11.92 FORMULIER

Formulier ontwikkeld door het  Verbond van Verzekeraars en VNA waarin wordt opgemaakt dat de lessee zelf verzekert. Op dit formulier verklaren de verzekeraar en de lessee dat de auto is verzekerd en dat toegekende schadevergoedingen aan de leasemaatschappij worden gecedeerd.

WAARDEVERMINDERING

Het berekende verlies van waarde van de auto bij verkoop na herstel van opgetreden schade. Een expert stelt dit vast aan de hand van een formule waarbij de expert rekening houdt met onder mee de volgende factoren: de leeftijd van de auto, de kilometerstand, de arbeidskosten voor het herstel en de consumentenprijs.

WAARBORGFONDS

Het fonds dat is opgezet om schade te vergoeden van schade veroorzaakt door onbekende en of onverzekerde motorrijtuigen. Dit fonds wordt gefinancierd door de verzekeringsmaatschappijen die een autoverzekering aanbieden.

WAGENPARKBEHEER (EXTERN)

Het organiseren en leveren van dienstverlening met betrekking tot het wagenpark van de onderneming die zelf economisch en juridische eigenaar van de voertuigen is. Meest voorkomende dienstverlening is de brandstof administratie, de ROB-administratie,de verzekeringen, en de aankoop en verkoop van voertuigen.

WAGENPARKBEHEER (INTERN)

Het organiseren van het wagenpark van een onderneming door de onderneming zelf.

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Het van rechtswege aansprakelijk zijn voor toegebrachte schade aan derden.