Leasebegrippen

 

ZAAKSCHADE

De materiële ofwel cascoschade aan de leaseauto.

ZAKENAUTO

Een auto op naam van een rechtspersoon of op naam van een natuurlijk persoon (werknemer/ eenmanszaakZZP’er) die voornamelijk zakelijk wordt gebruikt (50% of meer zakelijke ritten) exclusief woon-werk verkeer.

ZAKELIJK GEBRUIK

Het gebruik van de leaseauto voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer gedurende de overeengekomen werktijden.