Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Bijtelling berekenen

U rijdt in een auto van de zaak en u wilt weten hoeveel bijtelling u in 2012 per maand moet betalen. Voor de berekening van de bijtelling zijn diverse factoren bepalend. Voor een correcte berekening dient u te beschikken over uw bruto maand of jaarinkomen, het bijtellingspercentage geldend voor de leaseauto en eventueel de eigen bijdrage die u betaalt voor een lease auto. Verder is de grondslag voor het berekenen van de bijtelling van belang. De grondslag voor de bijtelling bestaat uit de volgende elementen:

  • Netto catalogusprijs van de auto (fabrikant)
  • Bedrag aan BTW te betalen over de auto
  • Bedrag voor de BPM+
  • Grondslag berekening bijtelling

Verwachte netto-maandlasten

U beschikt nu over de juiste gegevens om de bijtelling te berekenen. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en het daarbij geldende belastingtarief wordt berekend wat uw verwachte netto-maandlasten zijn. Omdat de fiscale bijtelling berekening inkomensafhankelijk is, zijn de netto maandlasten voor de dezelfde leaseauto anders naarmate het inkomen hoger of lager wordt.