Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Hoeveel bijtelling moet ik betalen?

De hoeveelheid bijtelling die u betaalt over een leaseauto die u via uw werkgever least, is afhankelijk van verschillende factoren. De basis vormt de cataloguswaarde van uw leaseauto en de hoeveelheid CO2-uitstoot. Voor elektrische auto’s en auto’s op waterstof geldt het bijtellingspercentage van 4%. Voor alle andere auto’s is dit 22%. Dit percentage van de cataloguswaarde wordt opgeteld bij uw fiscale jaarsalaris. Stel dat het een benzine-auto betreft met een cataloguswaarde van € 20.000, dan is de basis voor de bijtelling 20.000 x 0,22 = € 4.400 per jaar. Maandelijks betekent dit dus 4.400 / 12 = € 367.

Vervolgens is uw jaarsalaris bepalend voor hoeveel belasting je over dit bedrag betaalt. Valt uw inkomen onder de eerste belastingschijf (maximaal € 20.384 per jaar) dan betaalt u maandelijks 36,65% over het bedrag van € 367. Verdient u tussen de € 20.385 en € 68.507 – schijf 2 dus – dan gaat het om 38,10%. En verdient u meer dan € 68.508, waarmee u in schijf 3 zit, dan betaalt u 51,75% over het bijtellingsbedrag. Voor een benzine-auto ter waarde van € 20.000 betaalt u, afhankelijk van uw inkomen, dus tussen de € 134 en € 189 bijtelling per maand.

Eigen bijdrage

Het bijtellingsbedrag kunt u in overleg met uw werkgever naar beneden bijstellen, door middel van een maandelijkse eigen bijdrage. Dit bedrag mag u aftrekken van de bijtelling en kan nooit hoger zijn dan de totale bijtelling. In specifieke situaties kan een hoge eigen bijdrage voor u gunstig zijn.