Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

0%- bijtelling voor Opel Ampera’s in 2012

0%- bijtelling voor in 2011 afgeleverde Ampera’s

Ook de auto’s met een uitstoot van maximaal 50 gr CO2 per kilometer die vóór  1 januari 2012 op kenteken zijn gezet, vallen vanaf begin 2012 onder het 0%-bijtelling regime. De lacune op dit punt in het Belastingplan 2012 is hiermee naar tevredenheid van de VNA rechtgezet.

Opel Nederland wil nog dit jaar enkele honderden Ampera’s op kenteken zetten. Een groot aantal daarvan is lease-auto. Die auto’s vallen gedurende 2011 in de 14%-categorie. De vraag was of die bijtellingscategorie per 1 januari zou veranderen. Het antwoord is ja.

Mede op aandringen van de VNA heeft het ministerie van Financiën gewerkt aan een aparte regeling. Vandaag is de Nota van Wijziging op het Belastingplan naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt voorgesteld dat de korting van 25 procentpunt op het bijtellingspercentage voor auto’s met een uitstoot van maximaal 50 gram/km op 1 januari 2012 ook gedurende 60 maanden, dus tot 1 januari 2017, gaat gelden voor auto’s die vóór die datum zijn gekentekend.
Voor deze auto’s gaat ook gelden dat na afloop van die periode steeds gedurende opnieuw 60 maanden een bijtelling van toepassing is op grond van de CO2-uitstootgrenzen zoals die gelden op de laatste dag van de voorgaande periode.

Bron: VNA-lease