Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Aanpassing BTW correctie privégebruik auto raakt zuinige auto’s!

Forfaitair percentage BTW-correctie nadelig voor zuinige auto’s!

Op 30 juni 2011 heeft het Ministerie van Financiën  het nieuwe forfaitaire percentage voor de BTW correctie privégebruik auto gepubliceerd. Dit percentage is voor alle zakelijke auto’s vastgesteld op 2,7% van de cataloguswaarde van de auto. De correctie heeft nadelige gevolgen voor ondernemers die beschikken over een wagenpark met elektrische auto’s  of zuinige auto’s met 0, 14 en 20 procent bijtelling. Voor de auto’s met 25% bijtelling wordt de correctie iets lager dan voorheen.

In de loonbelasting wordt een correctie gemaakt als een werknemer of ondernemer een auto van de zaak ook privé rijdt door de bijtelling op de auto te berekenen. Tevens moet een ondernemer een deel BTW over de kosten verbonden aan de auto terugbetalen door middel van een BTW correctie. De hoogte van de correctie was tot 30 juni gekoppeld aan de bijtelling over de auto. Deze BTW correctie  werd berekend aan de hand van de formule:

12 procent * bijtellingspercentage * cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM).  

De rechtbank in Haarlem achtte in een recente uitspraak bovenstaande rekenmethodiek in strijd met de Europese BTW-richtlijn en de Nederlandse BTW wetgeving omdat er onderscheid wordt gemaakt in de BTW-correctie die is gekoppeld aan de bijtelling. Het uiterste gevolg van deze uitspraak zou kunnen zijn dat er geen BTW-correctie op het privégebruik nodig zou zijn aangezien iedereen gelijk dient te worden behandeld en er voor elektrische auto’s geen BTW-correctie gold. Dit zou leiden tot een aanzienlijke derving van de BTW inkomsten voor de overheid en daarom is er nu een vast forfaitair percentage voor alle auto’s van toepassing die naast zakelijk ook privé worden gebruikt.

Financiële gevolgen

Het nieuwe vaste percentage heeft tot gevolg dat de BTW-correctie hoger wordt voor auto’s met 0, 14 en 20 procent bijtelling en dat correctie voor auto’s met 25% bijtelling iets naar beneden wordt bijgesteld. De nieuwe regel heeft, mogelijk onbedoeld, een ontgroendend effect op het  wagenpark. Met name voor ondernemers die voornamelijk beschikken over auto’s met 0% en 14% bijtellingauto’s leidt dit tot aanzienlijk hogere kosten. LeaseDeals heeft de gevolgen in onderstaande tabel weergegeven aan de hand van een auto met een cataloguswaarde van € 25.000.

Cataloguswaarde 0% 14% 20% 25%
Tot 1 juli 2011  12% * bijtellingspercentage * cataloguswaarde
€ 25.000 0 € 420 € 600 € 750
Vanaf 1 juli 2011 2,7% * cataloguswaarde
€ 25.000 € 675 € 675 € 675 € 675
Verschil € 675 € 255 €   75 -€ 75