Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Afkoopsom leaseauto onderdeel loon?

Afkoopsom leaseauto kan loon voor loonbelasting zijn

De afkoop van een voortijdige beëindiging van een leasecontract behoort in bepaalde gevallen tot het loon gerekend te worden waarover loonbelasting moet worden ingehouden.Dit blijkt uit recente jurisprudentie.  In deze zaak had en werkgever bezwaar gemaakt tegen een naheffingsaanslag over de betaalde afkoopsom aan de leasemaatschappij.
.
Werknemers worden meestal in een bepaalde lease categorie ingedeeld die past bij zijn of haar functie. Men noemt een normauto. Rijdt de werknemer in een duurdere auto dan betaalt de werknemer het verschil met het normbedrag als eigen bijdrage boven op de bijtelling. Als de werknemer ontslag neemt of men beëindigt de arbeidsovereenkomst om een andere reden dan dient de afkoopsom van de overige leasetermijnen of een deel van de resterende leasetermijnen als loon beschouwd te worden, behalve als de werkgever het de afkoopsom aan de werknemer kwijtscheldt.