Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Afschaffing rittenregistratie bestelauto

Afschaffing Rittenregistratie bestelauto’s

Op 1 maart heeft Frans Weekers, staatssecretaris van Financien, aangegeven dat hij de rittenregistratie voor bestelauto’s wil gaan afschaffen. Meerdere brancheorganisaties hebben afgelopen jaren steen en been geklaagd over de rittenregistratie en het lijkt nu effect te sorteren. De Tweede Kamer heeft de brancheorganisaties hier in willen volgen en heeft het verzoek bij de staatssecretaris neergelegd. Leden van de Tweede Kamer hebben expliciet verzocht een afkoopregeling te maken voor de bestelauto waarmee jaarlijks minder dan 500 kilometer wordt gereden zodat bijtelling (14%, 205 of 25% ) überhaupt niet ter sprake zou komen.

Afkoopregeling bestelauto en autobelastingen

De inhoud en details van de nieuwe afkoopregeling is nog niet bekend. De verwachting is dat in juni een wetsvoorstel naar de Kamer gaat waarbij ook andere autobelastingen worden betrokken. De geleaste of gekochte bestelauto wordt hierin tevens betrokken. Tevens licht in het verschiet dat de roetfiltersubsidie dan ook op de schop gaat.

Budgettaire gevolgen

Er is naar verwachting een budgettair effect dat samengaat met een vereenvoudigingsvoorstel. Weekers zegt hier het volgende over “Bij de uitwerking van een regeling waarbij de rittenregistratie achterwege kan blijven, kan ik echter niet voorbij gaan aan de mogelijke budgettaire effecten van een dergelijke regeling. Dergelijke budgettaire effecten dienen generiek dan wel specifiek binnen de groep van bestelauto’s te worden opgevangen, bijvoorbeeld door het aanpassen van tarieven in de motorrijtuigenbelasting (MRB) of het aanpassen van de belasting van personenauto´s en motorrijwielen (BPM)”.

Verhoging MRB aanpassing bijtellingspercentages?

Het bedrijfsleven zal op enigerlei wijze toch de rekening moeten betalen voor de vereenvoudiging. De verlaagde bijtelling van 14% en 20% voor zuinige leaseauto’s en de MRB en BPM-vrijstelling raken reeds het budget voor de financiering van de wegenbouw. Het is niet onwaarschijnlijk dat het voorstel in juni ook hier al in gaat snijden hetgeen tot een lastenverzwaring kan leiden voor het bedrijfsleven met een lease wagenpark.

>>Lease aanbiedingen
>>Occasionlease
>>Shortlease aanbod