Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Anders zakelijk reizen in de Randstad groeit

Diverse rapporten hebben al aangetoond dat zakenmensen die in een stad wonen en werken minder vaak voor een auto van de zaak kiezen. In dat licht is de voorspelling van CBS en PBL van belang. Die verwachten dat de steden in de Randstad de komende vijftien jaar onverminderd doorgroeien. Hier neemt dus de behoefte naar ànders zakelijk reizen toe.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uiten deze verwachting in de nieuwe Regionale bevolkings- en huishoudensprognose. Tussen nu en 2025 groeit de bevolking in de Randstadprovincies naar verwachting met 700 duizend. Die groei is vergelijkbaar met de groei in  de afgelopen vijftien jaar. Een groot deel van de bevolkingsgroei heeft plaats in de grote steden. Zo groeit Amsterdam met ruim 110 duizend inwoners. Op basis daarvan kun je verwachten dat een groeiende groep zakelijke ‘mobilisten’ in de Randstad zal gaan kiezen voor alternatieve vormen van zakelijk vervoer.

Buiten de Randstad ligt de verwachte bevolkingsgroei veel lager: met ongeveer 200 duizend extra inwoners tussen nu en 2025 ligt de groei de helft lager dan in de afgelopen vijftien jaar. Het inwonertal neemt vooral toe rond een aantal steden met bovenregionale voorzieningen, zoals hogere onderwijsinstellingen. Voorbeelden zijn Groningen, Arnhem/Nijmegen, Zwolle en de Brabantse stedenband. In een aantal met name perifere regio’s is sprake van een duidelijke krimp.