Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Auto leasen of kopen?

Auto leasen of kopen?

Wat zijn belangrijke overwegingen bij de keuze tussen een auto leasen of kopen? Voor beide mogelijkheden zijn voor en nadelen te benoemen hangen onder meer samen met de wijze waarop uw bedrijf zich wil presenteren, de beschikbare financiële middelen om mobiliteit te organiseren en de service die u wenst. Hetgeen hieronder aan uitleg is gericht op een uitleg voor operational leasing voor zowel lange als shortlease contracten

Investeren in mobiliteit

De voornaamste reden om een zakelijke auto te leasen of te kopen is de wens en behoefte mobiel te zijn.  Vervolgens volgt de vraag hoe de mobiliteit gefinancierd kan worden.  Een onderneming kan de auto dan kopen of leasen. Kiest men voor (operationele) lease dan ontstaat er meer ruimte om kapitaal aan te wenden voor andere investeringswensen van de onderneming. Er zijn echter meer redenen om een auto te leasen dan de financieringsvorm. Hieronder komen de voornaamste beweegredenen aan de orde waarom men kiest voor autolease.

1. Off Balance Financiering lease

Ondernemingen hebben kapitaal nodig om hun investeringen te financieren. Dit kan door de inzet van het eigen vermogen, maar in veel gevallen trekt men vreemd  vermogen aan om hun investeringen te financieren.  Vreemd vermogen trekt men aan via een bank, investeerder, equity maatschappijen etc. Een externe investeerder zal onder de balans analyseren om te zien hoe de onderneming er voor staat en om te bepalen of de investering naar verwachting rendabel zou kunnen zijn. De solvabiliteit van de onderneming is een belangrijke graadmeter om te zien wat de financiële positie  is van de onderneming. De solvabiliteit geeft weet wat de verhouding is tussen het eigen vermogen en het totale vermogen van een onderneming.
Als een onderneming auto’s koopt dan dient de onderneming hiervoor kapitaal aan te trekken van een externe partij of hij betaalt dit vanuit zijn eigen vermogen.  De auto’s worden dan geactiveerd als bezittingen op de balans.  Gevolg hiervan is dat de solvabiliteit daalt doordat grote bedragen worden geïnvesteerd waardoor mogelijk andere investeringen niet mogelijk zijn.
Wil een onderneming juist in andere bedrijfsmiddelen investeren maar is er een beperkt investeringskapitaal beschikbaar, dan is leasen een interessante optie. Leasen is namelijk Off balance, hetgeen betekent dat de maandelijkse leasetermijnen niet geactiveerd worden op de balans.  Het balans totaal wordt hierdoor verlaagd en de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen (solvabitiliteit) wordt hierdoor verbeterd.
Aanbod leaseauto’s                      

Voorbeelden simpele balans met en zonder lease

Vaste activa          120       Eigen vermogen        60    Vaste activa          120 Eigen vermogen           60
Debiteuren               60 Vreemd vermogen 200 Debiteuren                60 Vreemd vermogen  150
Liquide middelen    30   Liquide middelen    30  
Auto’s                        50      
       
Totaal                      260 Totaal                        260 Totaal                       210 Totaal                           210        

Uit de voorbeelden blijkt dat het balanstotaal daalt doordat de auto’s bij autoleasing niet op de balans worden geactiveerd. De verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen verbetert hierdoor.  Een investeerder zal bij een betere solvabiliteit eerder bereid te zijn kapitaal te investeren in de onderneming.  Door de auto’s leasen worden de auto’s geen eigendom van de onderneming en betaalt men maandelijks de verschuldigde leasetermijn om het genot van de leaseauto te verkrijgen.

Aanbod leaseauto’s

2. Eenvoud door uitbesteding wagenpark

Een wagenpark uitbesteden biedt ook eenvoud en gemak.  Met name wanneer het wagenpark groeit, bestaat de kans dat men het wagenpark meer moet gaan managen. Dat kan betekenen dat er een wagenpark of fleetmanager aangesteld  moet worden die de administratie, inkoop en verkoop, organisatie rond reparatie onderhoud en banden (ROB) moet regelen. Bovendien zal deze werknemer ook alle ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving aangaande de auto van de zaak dienen te volgen.  Aangezien leasemaatschappijen gespecialiseerd zijn in deze zaken kunnen er vaak grote besparingen worden gerealiseerd door de uitbesteding van het wagenpark aan een leasemaatschappij.  Door uitbesteding profiteert een onderneming van:  – Lagere exploitatie- en beheerskosten – Passende dienstverlening ten aanzien van mobiliteit
Aanbod leaseauto’s

3. Verleggen risico’s door leasen

Off balance financiering is bij leasen direct een argument zelfs mogelijk wel het voornaamste financiële argument, niettemin is het uitbesteden van het risico tevens een belangrijk incentive voor ondernemingen. Door te leasen betaalt men een vast leasetarief per maand en afhankelijk welke leasevorm wordt gekozen worden daarmee ook werkelijk alle kosten gedekt. Afhankelijk van wat de onderneming aan risico wil dragen kunnen er aparte afspraken gemaakt worden waarbij het risico gedeeld wordt. Dit kan door bijvoorbeeld een open calculatie lease af te spreken.

4. Beheersing van kosten door autolease

De reductie van de kosten kan worden behaald door vooral goed advies over het mobiliteitsbeleid van een onderneming. Indien u zelf het wagenpark blijft beheersen dan zult u vaak zelf het wiel opnieuw uit moeten vinden.  Leasemaatschappijen bieden juist deze kennis om het wagenpark en het beleid bij de onderneming zo in te richten dat de kosten het laagst zijn voor de onderneming. Het gaat dan om het gezamenlijk opstellen van het autoregeling en bijvoorbeeld de implementatie van de autoregeling in de arbeidsovereenkomsten, de maximale privékilometers en de gevolgen bij kleine schades etc.
Reductie van kosten door samenwerking met een leasemaatschappij kunnen vaak ook worden behaald door de herinzet van leaseauto’s.  Leasemaatschappijen bieden deze auto’s als voorloop auto of voor werknemers met tijdelijke contracten. Gebruikte lease auto’s, de zogenaamde occasionlease auto’s, zijn vaak goedkoper en men kan er ook sneller van af omdat hier vaak een kortere (resterende) looptijd aan vastzit.