Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Autobelastingen 2011

LeaseDeals heeft voor u alle belastingmaatregelen over autobelasting in 2011 op een rij gezet. Hieronder wordt ingegaan op de BPM (De belasting op personenauto’s en motorrijwielen), MRB,  en de bijtelling.

BPM 2011

 

De Afbouw van BPM staat on hold maar wel ombouw BPM naar heffing gerelateerd aan CO2-uitstoot.
Het Kabinet stopt met de invoering van de Wet “Anders Betalen voor Mobiliteit (de kilometerprijs)”. De afbouw van de BPM en de koppeling met de verhoging van de MRB is daarom per 1 januari 2011 gestopt.

 

Ombouw BMP naar CO2-uitstoot

In 2011 wordt de ombouw van de BPM van een heffing op basis van de catalogusprijs naar een heffing volledig gebaseerd op CO2–uitstoot voortgezet. De verwachting is dat dit in 2013 wordt afgerond. De verwachting is dat hierdoor de aanschaf van zuinige leaseauto’s met lage uitstoot van CO2 verder wordt gestimuleerd.

BPM en leasen: onderscheid personenauto’s en bestelauto’s

 

De BPM is gebaseerd op de CO2-uitstoot en heeft een stelsel met drie tariefschijven met een gehele vrijstelling voor de zuinigste leaseauto’s en nulemisieauto’s.
De BPM ombouw  op basis van absolute CO2-uitstoot geldt alleen voor te leasen personenauto’s. Voor te leasen bestelauto’s is de catalogusprijs de grondslag voor de berekening.

BPM-korting 2011:  € 750 naar € 500

 

Zuinige leaseauto’s hadden in 2010 een BPM-korting van € 750. In 2011 is de korting op de BPM nog maar € 500. Deze BPM-korting is voor benzineauto’s met een CO2-uitstoot tussen 110 en 120 g/km en voor auto’s op diesel met een CO2-uitstoot tussen 95 en 120 g/km.

Aardgasauto’s: Extra BPM-korting

vanaf 2010 is er € 500 extra korting voor auto’s op aardgas. De extra korting is bedoeld voor leaseauto’s met affabriekaardgasinstallatie waarbij de CO2-uitstoot gemeten is met aardgas als brandstof. De CO2 uitsoot van leaseauto’s op aardgas ligt beduidend lager (ongeveer 20%) dan auto’s op benzine. Het is derhalve discutabel om dan de leaserijders te belasten met een hogere MRB aanslag.

Ombouw BPM aardgasauto

 

Voor de BPM ombouw naar  CO2-uitstoot gerelateerde heffing gebruikt men bij aardgasauto’s de tariefschijven van diesel. Om de stimulering van een aardgasauto op pijl te houden wordt tot 2014 een BPM-korting gegeven die € 500 hoger is dan de benzinekorting.

Vrijstelling BPM nulemissieauto’s: tot 2018

 

Een leaseauto met nulemissie is een auto zonder of nihil CO2-uitstoot. we hebben het hier over een elektrische auto zoals de Mitsubishi Imiev. Sinds 2009 zijn nulemissie auto’s vrijgesteld van BPM. Dit zal zo blijven tot 2018.

Korting BPM op Euro-6 dieselpersonenauto’s

 

Auto’s die voldoen aan de Euro-6 norm krijgen vanaf 2011 tevens een korting op de BPM. De korting is € 1500 in 2011 en bouwt in 2012 af naar € 1000 en in 2013 naar  € 500.

Korting BPM voor affabriekroetfilter afgeschaft in 2011

 

Omdat een affabriekroetfilter vanaf 2011 verplicht is gesteld voor dieselpersonenauto’s heeft het Kabinet besloten de BPM-korting van € 300 voor te laten vervallen.
 

BPM vergelijking 2010 en 2011

 

Tarieven BPM 2011 2010
Vrijstellingen    
Zeer zuinige benzineauto’s, CO2-grens ≤110 g/km vrijgesteld vrijgesteld
Zeer zuinige dieselauto’s, CO2-grens ≤ 95 g/km vrijgesteld vrijgesteld
Nulemissieauto’s (elektrische auto, waterstofauto) vrijgesteld vrijgesteld
Basispercentage, toeslagen en kortingen    
Basispercentage BPM van catalogusprijs 19,0% 27,4%
Benzinekorting -€ 824 – € 1.288
Aardgaskorting -€ 1324 – € 1.788
Dieseltoeslag € 1.526 € 1.076
Korting diesel affabriekroetfilter – € 300
Korting diesel Euro-6 – € 1.500
Korting zuinige benzineauto’s, CO2-grens 110 – 120 g/km – € 500 – € 750
Korting zuinige dieselauto’s, CO2-grens 95 – 120 g/km – € 500 – € 750
Benzine, tarief op basis van CO2 -uitstoot    
Tarief eerste schijf euro per g/km (CO2-grens 110 t/m 180 g/km) 61 34
Tarief tweede schijf euro per g/km (CO2-grens 180 t/m 270 g/km) 202 126
Tarief derde schijf euro per g/km (CO2-grens >270 g/km) 471 288
Diesel en aardgas, tarief op basis van CO2-uitstoot    
Tarief eerste schijf euro per g/km (CO2-grens 95 t/m155 g/km) 61 34
Tarief tweede schijf euro per g/km (CO2-grens 155 t/m 232 g/km) 202 126
Tarief derde schijf euro per g/km (CO2-grens >232 g/km) 471 28
8

MRB vrijstelling zeer zuinige auto’s tot 2013

Het nul-tarief voor de MRB dat sinds begin 2010 geldt voor de zeer zuinige leaseauto’s zal tot 2013 in stand blijven. Onder een ‘zeer zuinige’ auto’s wordt verstaan: een personenauto met een CO2-uitstoot van maximaal 95 gram/km voor een dieselauto of maximaal 110 gram/km voor een benzine auto.

Bijtelling auto 2011

Voor nulemissieauto’s geldt een vrijstelling voor de bijtelling tot 2014 ook als er meer dan 500 kilometer privé wordt gereden.  Dit is uiteraard een uitvloeisel van het overheidsbeleid om het gebruik van zuinige en milieu ontlastende (lease)auto’s te bevorderen.  De werkgever bespaart op brandstofkosten hetgeen bij werkgevers reeds leidt tot een strikter beleid aangaande het lease wagen[park.
De bijtellingsregeling kent grenzen voor de maximale uitstoot. Deze zijn ten opzichte van de bijtelling in 2010 ongewijzigd. 14% en 20% bijtelling leaseauto’s blijven daarmee uitermate populair. Een aanpassing in de CO2-uitstoot grenzen zal voor reeds opgeleverde auto’s geen consequenties hebben.

Bijtelling auto van de zaak 2011

  Bijtelling
Nulemissieauto (bv. elektrische auto of waterstofauto) 0 %
Youngtimers       (15 – 25 jaar oude auto) 35% van de dagwaarde
 
Benzine auto Bijtelling in % vd cataloguswaarde
CO2-uitstoot ≤ 110 g/km 14%
CO2-uitstoot tussen 110 t/m 140 g/km 20%
CO2-uitstoot > 140 g/km 25%
Diesel auto  
CO2-uitstoot ≤ 95 g/km 14%
CO2-uitstoot tussen 96  t/m 116 g/km 20%
CO2-uitstoot > 116 g/km 25%