Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Autoleasemarkt en kenmerken leaseauto en leaserijder

Er zijn dan ook meer dan 300 autolease maatschappijen actief in Nederland die diensten aanbieden varierend van financial lease en operational lease tot wagenparkbeheer. Leasemaatschappijen proberen zich  te onderscheiden door innovatieve leaseconcepten aan te bieden, door lage prijzen te hanteren of door de service voor de klanten uit te breiden of te optimaliseren. Sterk in opkomst zijn de schonere en zuinige auto’s die voor zowel de zakelijke leaserijder als de onderneming erg aantrekkelijk zijn.

Hieronder treft u een beknopte beschrijving van de huidige Nederlandse leasemarkt beschreven door Vereniging van Nederlanse Leasemaatschappijen (VNA Lease), de brancheorganisatie voor leasemaatschappijen.

Omvang Nederlandse autolease markt 2010

 

Leasepersonenauto’s

Personenauto’s op naam van bedrijven en overheid

Privé-auto’s die meer dan 50% zakelijk worden gebruikt

TOTAAL

563.300

413.300

363.400

1.340.000

Kenmerken Auto van de Zaak

De gemiddelde zakenauto wijkt af van de gemiddelde privé-auto: veel nieuwer, veel vaker een diesel (circa 50%), relatief zwaar en relatief groot. Bijna 60% van het zakenautopark is drie jaar oud of jonger. Ten opzichte van 2002 zijn lease-auto’s in 2006 gemiddeld niet groter geworden; wel is er een duidelijke verschuiving van ‘gewone’ middenklassers naar mpv’s. Auto’s van de zaak in het algemeen – en lease-auto’s in het bijzonder – rijden gemiddeld twee keer zo veel kilometers per jaar als een privé auto. Auto van de zaak rijders hebben vaker dan gemiddeld een gezin, en een relatief grote groep (78%) auto van de zaak rijders heeft een bovenmodaal gezinsinkomen. Al deze punten zijn verklaringen voor de bovengemiddelde grootte van lease-auto’s.

Het gebruik van auto’s van de zaak

Het gemiddelde jaarkilometrage van zakenauto’s is ruim 33.000 km. Zakenauto’s worden vooral voor zakelijk (35%) en woon-werkverkeer (40%) gebruikt. Het aantal privé kilometers bedroeg in de periode 2001-2005 circa 8.000 km per jaar. In absolute zin wordt de zakenauto minder voor privé doeleinden gebruikt dan de privé auto: bijna 900 km per jaar minder. De berijder van een auto van de zaak is vaak contractueel gebonden aan een maximum aantal privé kilometers per jaar en zal daarnaast gezien het hoge aantal zakelijke kilometers niet zo graag in zijn vrije tijd gaan auto rijden.

Fiscale bijtelling en eigen bijdrage

Van de auto van de zaakrijders heeft 26% geen fiscale bijtelling (Lease: 18%, eigen beheer: 39%). 38% betaalt een bijdrage aan de werkgever, meestal voor een “bovennorm”auto. Auto van de zaak rijders zonder fiscale bijtelling hebben gemiddeld een lager jaarkilometrage, bezitten veel vaker een tweede auto, die ook nog eens bovengemiddeld veel voor privé kilometers wordt gebruikt.

Bekeuringen van de zakenautorijder

De berijder van een auto van de zaak heeft gemiddeld per jaar meer (snelheids-)bekeuringen dan een privé rijder (118 versus 74 bekeuringen per miljoen kilometers). De stijging ten opzichte van 2001 was bij de auto van de zaak rijder bovendien veel sterker dan bij de privérijder. De hoogte van de bekeuringen tussen beide groepen is echter gelijk
Een berijder van een auto van de zaak legt veel meer zakelijke en woon-werkkilometers af, zit dus vaker op de snelweg (meer controles) en rijdt bovendien een groter deel van zijn kilometers buiten de spits. Dit alles verhoogt het risico om een snelheidsbekeuring te krijgen.

Tot slot is de auto van de zaak rijder bovengemiddeld vaak een man. Mannen overschrijden vaker de snelheidslimieten. Deze bekeuringen betekenen zeker niet dat de auto van de zaak rijder meer risicovol rijdt; de ongevalkans per kilometer ligt voor hen fórs lager dan voor privé rijders.

Verkeersongevallen van de zakenautorijder

De berijder van een auto van de zaak heeft een lager risico om bij een ongeval betrokken te raken; gemiddeld 3,3 ongevallen per miljoen kilometer. Voor alle automobilisten in Nederland is die kans 4,7. De ongevalskans is gelijk voor auto’s van de zaak en privé auto’s die veel kilometers maken (meer dan 25 duizend per jaar). Kennelijk vergroot een hoog jaarkilometrage de rij-ervaring. Dat levert een lagere ongevalskans op. Auto van de zaak rijders nemen daarbij niet meer risico’s dan privé rijders.

Milieu en zakenautorijder

Auto’s van de zaak zijn gemiddeld zwaarder dan privé auto’s en hebben ook vaker
airconditioning,. Auto’s van de zaak zijn veel jonger dan het gemiddelde personenwagenpark en dus uitgerust met de nieuwste technologieën om emissies (NOx en fijnstof) te beperken. Het hoge aandeel diesel (circa 50% ten opzichte van 12% bij het privé autopark) heeft bovendien een positief effect op de uitstoot van CO2 (dat bijdraagt aan het broeikaseffect). De brandstofefficiëntie van dieselauto’s in combinatie met de modernste technieken zorgt ervoor dat de gemiddelde auto van de zaak per gereden kilometer ruim 11% minder CO2 uitstoot dan een privé auto.

Top 10 leasemaatschappijen

De omvang van de markt is behoorlijk net als het aantal spelers. Toch wordt 75% van de markt bediend door een selecte groep aanbieders. De 10 grootste leasemaatschappijen zijn Leaseplan, Athlon, ING Car Lease, Arval, Terberg leasing, Kroymans, Business Lease, ALD, Dutchlease, GE Commercial Finance. Zij hebben in totaal meer dan 550.000 auto’s in bezit.

Belangrijke componenten leaseprijs

Er zijn verschillende factoren die de prijs bepalen van de leaseauto. De leasemaatschappij houdt rekening met onderstaande kosten.

1.    De afschrijving
2.    Het brandstofverbruik
3.    Onderhoud, reparatie en de banden
4.    De verzekering
5.    De rente
6.    De Belasting
7.    De administratiekosten van de leasemaatschappij
Mocht u een leaseauto gaan afnemen, dan zult u de prijs per maand zien fluctueren afhankelijk van een bepaald aantal factoren. Deze factoren hebben direct invloed op de kosten die de leasemaatschappij verwacht te maken en de zekerheden die de leasemaatschappij verkrijgt.

Voor u zijn belangrijke prijsbepalende factoren:

1.    De looptijd
2.    De cataloguswaarde
3.    In- of exclusief brandstof
4.    In- of exclusief onderhoud, reparatie en banden
5.    Verzekering en Belastingen
6.    Extra accesoires
6.    Eigen risico bij schade