Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Bestelauto en pechhulp

Jurisprudentie: Bestelauto voor pechhulp niet geschikt voor privégebruik

Een ondernemer die een garagebedrijf annex bergings- en pechhulpverleningsbedrijf exploiteert, heeft met ingang van 1 januari 2006 een pechhulpauto ter beschikking gesteld aan zijn werknemer.
De ondernemer heeft contractuele verplichtingen met verschillende nationale en internationale aanbieders van pechhulp. In deze contracten zijn specifieke bepalingen opgenomen binnen welk tijdsbestek na de pechhulpmelding de hulpdienst op de desbetreffende locatie dient te zijn. Afhankelijk van het contract varieert dit van 25 tot 30 minuten na de pechhulpmelding. De ondernemer heeft voor de rechtbank verklaard dat met de werknemer is afgesproken dat de werknemer buiten werktijden de pechhulpdienst verzorgt en derhalve de auto mee naar huis neemt.
Per 1 januari 2006 is een verklaring verbod privégebruik bedrijfsauto opgesteld tussen de ondernemer en de werknemer. In deze verklaring is opgenomen dat een sanctie wordt opgelegd bij overtreding van dit verbod. In dit artikel is eveneens opgenomen dat de werknemer moet aantonen dat hij niet meer dan 500 privékilometers heeft gereden. Over de jaren 2006 en 2007 is geen rittenregistratie bijgehouden. De werknemer heeft bij de inspecteur niet verzocht om een verklaring geen privégebruik auto. De inspecteur heeft voor het privégebruik van de auto een naheffingsaanslag opgelegd.
Ter zitting heeft de ondernemer verteld dat de auto een verlengde uitvoering betreft van de Volkswagen Transporter. De achterklep kan niet geopend worden en aan de binnenkant zijn gereedschapslades tegen de achterwand en kisten aan de zijkant bevestigd. In deze kisten zitten benodigdheden voor het verlenen van pechhulp zoals onder andere uitlaatpijpen en koelvloeistoffen. Op de vloer van de auto is altijd een tank met luchtvoorraad aanwezig en daarnaast ook andere spullen. De benodigdheden voor het verlenen van pechhulp zijn altijd aanwezig en bevestigd aangezien het veelal dure apparatuur betreft. In de bestuurderscabine zijn twee stoelen aanwezig, bestemd voor de chauffeur en een bijrijderzitplaats. De bestuurderscabine is door middel van een dicht schot gescheiden van de achterkant van de auto, er is derhalve geen sprake van een dubbele cabine. De ondernemer heeft ook verklaard dat de bijrijderstoel wordt gebruikt om gestrande passagiers naar huis te brengen of, indien het om een omvangrijke klus gaat, om een extra personeelslid mee te kunnen nemen. De rechtbank is op grond hiervan, alsmede gezien de contractuele verplichtingen, van oordeel dat de auto naar aard en inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. Het feit dat er een tweede stoel in de bestuurderscabine aanwezig is maakt dit, gelet op de gegeven verklaring van de ondernemer, niet anders.

Commentaar
Opnieuw een uitspraak waarin wordt geoordeeld dat een bestelauto naar aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen, ondanks dat in de bestuurderscabine twee zitplaatsen aanwezig zijn. In dit geval was de inrichting van de bestelauto doorslaggevend. Overigens is het voor bestelauto´s ook mogelijk om de bijtelling achterwege te laten als een verbod op privégebruik geldt. Dan moet wel aan enkele eisen worden voldaan. Het verbod moet schriftelijk en bij de loonadministratie zijn vastgelegd, de inhoudingsplichtige moet toezicht houden op de naleving van dit verbod en de inhoudingsplichtige moet een passende sanctie opleggen aan de werknemer die het verbod overtreedt. De ondernemer in deze zaak had ook een verbod op privégebruik opgelegd, maar in dit geval was het al niet meer nodig om de voorwaarden te toetsen.

Bron:Loonzaken