Welke
leasevorm
past bij
mij ??
 • Van tot euro p/m

Bijtelling auto , MRB, BPM 2012 – 2015

Vanaf 2012 snijdt het kabinet in de fiscale stimuleringsmaatregelen voor zuinige auto’s. Zowel de  BPM, de  MRB-vrijstelling als de bijtelling van 14 en 20 procent worden aangescherpt. De CO2 uitstoot wordt, geleidelijk maar drastisch, verlaagd om in aanmerking te komen voor een fiscaal gunstige bijtelling, MRB of BPM-vrijstelling. Let op: Auto’s die in 2011 nog op kenteken worden gezet ontsnappen de dans! Hieronder treft u beknopt de plannen die per 2012 stapsgewijs worden doorgevoerd zoals benoemd in de “Autobrief” van minister de Jager.

Bijtelling auto

 1. Tot juli 2012 blijven de normen voor het 14%-tarief en het 20%-tarief die nu gelden van toepassing.
 2. De CO2 – uitstootgrenzen worden elk jaar per 1 januari omlaag bijgesteld voor het 14% en 20%-tarief. Zie onderstaande tabel.
 3. De CO2- uitstootgrenzen voor benzine- en dieselgrenzen groeien geleidelijk naar elkaar tot dat deze in 2015 gelijk zijn gesteld.
 4. De grens voor het 14% bijtellingtarief  blijft gelijk met de vrijstellingsgrens in de BPM. Het 20%-tarief zal in 2015 van toepassing zijn op auto’s met een maximale CO2-uitstoot van 110 gr/km.
 5. Personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km zullen tussen 2012 en 2015 vallen onder het nihiltarief voor de bijtelling.
 6. Auto’s houden het tarief voor een periode die gelijk is aan de gebruikelijke leaseperiode, uitgaande van het moment waarop op kenteken wordt gesteld!!

 

BPM voorstellen

 1. Tot 1 juli 2012 is de tariefstructuur zoals beschreven in Belastingplan 2011 van toepassing.
 2. De huidige CO2 grenzen worden elk begin van het kalenderjaar per 1 januari naar beneden bijgesteld.
 3. De grenzen voor benzine- en dieselauto’s groeien naar elkaar totdat gelijke waarden in 2015.
 4. De dieseltoeslag gaat vanaf 1 juli 2012 gekoppeld worden aan een CO2-gerelateerde toeslag. Deze toeslag wordt dan ook met ingang van die datum verschuldigd.

In onderstaande tabel ziet u de ontwikkelingen die verwacht worden op het gebied van de BPM voor de komende jaren voor benzine en diesel. De eerste aanscherping van de BPM volgt reeds in 2012.

BPM zuinigheidsgrenzen benzine

2011 2012 2013 2014 2015
Vrijgesteld <111 <103 <96 <89 <83
1ste schijf 111-180 103-159 96-140 89-124 83-110
2de schijf 181-270 160-237 141-208 125-182 111-160
3de schijf >270 >237 >208 >182 >160

BPM zuinigheidsgrenzen diesel

2011 2012 2013 2014 2015
Vrijgesteld <96 <192 <89 <86 <83
1ste schijf 96-155 92-143 89-131 121-175 83-110
2de schijf 156-232 144-211 132-192 121-175 111-160
3de schijf >232 >211 >192 >175 >160

 

MRB voorstellen

 1. Tot 1 januari 2014 gelden de huidige- CO2-vrijstellingsgrenzen (benzine 110 gr/km, diesel 95 gr/km)
 2. De vrijstelling van de MRB voor zeer zuinige auto’s eindigt eind 2013, ook voor de  bestaande personenauto’s!! De MRB zal vanaf 2014 enkel op gewicht zijn gebaseerd.
 3. Personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km zullen tot en met 2015 worden vrijgesteld.