Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Bijtelling auto van de zaak

U heeft een auto van de zaak? Of staat u op het punt een auto uit te zoeken die u niet alleen zakelijk, maar ook privé gaat gebruiken? De Belastingdienst beschouwt het voordeel dat u geniet van een auto van de zaak als loon in natura als u de auto ook privé gaat gebruiken. Dit voordeel wordt in de vorm van de bijtelling bij uw loon of inkomsten opgeteld. Afhankelijk van uw inkomsten zult u belasting moeten betalen over het bijgetelde loon in natura. De bijtelling wordt berekend door de consumentenprijs van de auto te vermenigvuldigen met het toepasselijke bijtellingspercentage. Let wel, de bijtelling vindt enkel plaats als u op jaarbasis meer dan 500 KM privé rijdt in de zakelijke auto.

Bijtelling leaseauto

Momenteel zijn er vier verschillende percentages (25%, 20%, 14%,0%) die worden berekend waarbij 0% geldt voor auto’s zonder CO2 uitstoot, 14% voor hybride auto’s, 20% voor auto’s met een relatief lage CO2 uitstoot en 25% voor de auto’s met relatief hoge CO2 uitstoot. In welke bijtellingscategorie uw auto valt hangt af van de CO2 uitstoot. In de komende jaren zullen de normen worden aangescherpt waardoor een auto die nu mogelijk in de categorie 14% of 20% bijtelling valt in 2013 of later niet meer voldoet aan de eisen. In onderstaande tabel ziet u de CO2 normen voor de verlaagde bijtelling van 14% en 20%.

Bijtelling 2013 andere brandstof dan diesel
Categorie CO2-uitstoot in gram per kilometer
0% bijtelling niet meer dan 50
zeer zuinige auto’s: 14% bijtelling meer dan 50, maar niet meer dan 95
zuinige auto’s: 20% bijtelling meer dan 95, maar niet meer dan 124
overige auto’s: 25% bijtelling meer dan 124
auto’s ouder dan 15 jaar: 35% bijtelling niet van toepassing

 

Bijtelling 2013 diesel
Categorie CO2-uitstoot in gram per kilometer
0% bijtelling niet meer dan 50
zeer zuinige auto’s: 14% bijtelling meer dan 50, maar niet meer dan 88
zuinige auto’s: 20% bijtelling meer dan 88, maar niet meer dan 112
overige auto’s: 25% bijtelling meer dan 112
auto’s ouder dan 15 jaar: 35% bijtelling niet van toepassing

 

Bijtelling 2013

De bijtelling ziet er al vanaf 2012anders uit. De groep auto’s die nog in de lage bijtellingscategorie vallen wordt verder beperkt waardoor van het huidige wagenpark nog maar 10 tot 15 procent zal vallen in de categorie 14% of 20% bijtelling. Het voordeel van de auto’s die reeds in de verlaagde bijtelling vallen blijft bestaan. U doet er dus goed aan om hier gebruik van te maken voordat de nieuwe regels van kracht zijn!

7% bijtelling in 2014

Elektrische auto’s en auto’s met een nihil CO2 uitstoot die voor 1 januari 2014 op naam worden gesteld behouden 5 jaar een nultarief. Er komt wel een verandering vanaf 1 januari 2014. Tussen 2014 en 2016 vallen auto’s met een CO2-uitstoot van 50 g/km of minder in een 7% bijtelling tarief. Auto’s die in deze periode op naam gesteld zijn geldt ook dat ze in het 7% tarief blijven voor 5 jaar. Vanaf 1 januari 2016 vallen auto’s met een CO2-uitstoot van 50 g/km of minder in het bijtellingtarief voor schone voertuigen. Op dit moment is dat het 14% bijtellingtarief.

Geen bijtelling: enkel zakelijk gebruik

Indien u op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé rijdt hoeft er geen bijtelling plaats te vinden. U dient hier wel een verklaring geen privégebruik voor aan te vragen bij de Belastingdienst. Verwacht u uiteindelijk toch meer privé kilometers te gaan rijden dan moet u de verklaring laten intrekken en als nog de bijtelling die hoort bij de CO2 uitstoot (zie hierboven) toe te passen.