Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Bijtelling berekenen

Een auto van de de zaak is een van de meest gewilde en soms noodzakelijke arbeidsvoorwaarde die de werkgever biedt ondanks dat uit een recent onderzoek blijkt dat de auto van de zaak een minder populaire arbeidsvoorwaarde is dan voorheen. Een werknemer krijgt van de werkgever een leasebudget om een auto te leasen bij een leasemaatschappij waar de werkgever een overeenkomst mee heeft. Een ZZP’er bepaalt zelf of een leaseauto financieel aantrekkelijk is en of een leaseauto nodig is voor zijn werkzaamheden.
Bij het berekenen van de bijtelling  wordt de catalagousprijs van de leaseauto als uitgangspunt genomen.  De catalogusprijs bestaat uit de prijs van de auto inclusief aangebrachte accesoires plus de  Omzetbelasting (BTW) en de Belasting voor personenauto’s en motorrijwielen (BPM).

Bijtelling berekenen

Na de vaststelling van de catalogusprijs kan de bijtelling worden bepaald. De bijtelling wordt vastgesteld door een percentage van de totale catalogusprijs van de auto te nemen. De waarde hiervan wordt als bijtelling bij het inkomen opgeteld. De bijtelling heeft een inkomensverhogend effect en heeft derhalve consequenties voor de belastingafdracht. Hoe hoger het inkomen des te meer de belasting de leaserijder betaalt. De bijtelling auto wordt berekend omdat de overheid een auto van de zaak als een vorm van loon beschouwt, ook wel bekend als loon in natura.

Bijtelling grondslag

Hoe wordt de bijtelling nu precies berekend? De regel die de Belastingdienst daarvoor hanteert is de volgende:

1. Netto catalogusprijs leaseauto berekend door de fabrikant
2. Alle accessoires aangebracht vóór de op kenteken plaatsing
3. De in rekening gebrachte BTW
4. Het totale bedrag BPM
=  Grondslag berekening bijtelling auto

Bijtelling voorkomen

Dit kan door de auto alleen zakelijk te gebruiken. De Belastingdienst ziet het dan niet als een vorm van loon omdat de auto niet privé gebruikt wordt. U mag enkel zakelijk rijden en jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé rijden. U dient om bijtelling te voorkomen bij de Belastingdienst een “Verklaring geen privégebruik” aan te vragen. De ‘Verklaring geen privégebruik’ kunt u aanvragen door te klikken op bovenstaande link.

Lage CO2-uitstoot, lagere bijtelling

Steeds meer autoproducenten zien in dat consumenten en bedrijven een energiezuinige auto  willen kopen of leasen die het milieu minder schade toebrengt. Overheden voeren tegenwoordig beleid dat de productie van energiezuinige auto’s stimuleert. Zo zijn er in Nederland fiscale regels die bepalen dat er bij energiezuinige auto’s minder belasting voor personenauto’s en motorrijwielen (BPM) wordt betaald. Hierdoor wordt de cataloguswaarde lager en is de bijtelling lager. Daarnaast zijn er regels die de bijtelling verlagen indien de CO2-uitstoot laag is.

Energielabels en bijtelling

Hieronder treft u de energielabels die bij elke nieuwe auto is opgenomen. De leaseauto wordt vaak inclusief brandstof geleverd. Voor ZZP’ers die leasen is het mogelijk ook aantrekkelijk om een leaseauto te nemen exclusief brandstof. De energielabels zijn behalve vanuit de overweging van de bijtelling en de BPM vrijstelling uiteraard ook interessant voor de te rekenen kosten van het brandstofverbruik.

Energielabel  Zuinigheid tov gemiddelde auto uit dezelfde grootteklasse
A  Minstens 20 procent zuiniger
B  20 tot 10 procent zuiniger
C  maximaal 10 procent zuiniger
D  maximaal 10 procent onzuiniger
E  10 tot 20 procent onzuiniger
F  20 tot 30 procent onzuiniger
G  meer dan 30 procent onzuiniger

Voorbeelden berekening bijtelling

Voorbeeld 1

U hebt van uw werkgever het hele kalenderjaar een auto waarvan de catalogusprijs € 20.000 is. Met deze auto rijdt u meer dan 500 privékilometers. Als u uw loon per maand krijgt, is de bijtelling 1/12 x 25% x € 20.000 = € 417 per maand.

Voorbeeld 2

U hebt van uw werkgever het hele kalenderjaar een milieuvriendelijke auto waarvan de catalogusprijs € 20.000 is. Met deze auto rijdt u meer dan 500 privékilometers. Als u uw loon per maand krijgt, is de bijtelling 1/12 x 14% x € 20.000 = € 233 per maand.

Voorbeeld 3

U hebt van 1 januari tot en met 31 maart (3 maanden) een auto van de werkgever waarvan de catalogusprijs € 20.000 is. Op kalenderjaarbasis rijdt u met deze auto 800 privékilometers. De bijtelling bedraagt, omgerekend naar het kalenderjaar, 25% van € 20.000 = € 5.000. Stel dat u uw loon per maand krijgt. In januari, februari en maart wordt dan 1/12 x 25% x € 20.000 = € 417 bij uw maandloon gerekend. De totale bijtelling is € 1.251.

Voorbeeld 4

U hebt van 1 januari tot en met 31 maart een auto van de werkgever waarvan de catalogusprijs € 15.000 is. Van 1 april tot het eind van het jaar hebt u een milieuvriendelijke auto van de werkgever waarvan de catalogusprijs € 25.000 is. Deze auto rijdt op diesel en de CO2-uitstoot is lager dan 95 gram per kilometer. Op kalenderjaarbasis rijdt u met deze auto’s meer dan 500 privékilometers. Stel dat u uw loon per maand krijgt. In de eerste 3 maanden is de bijtelling per maand dan 1/12 x 25% x € 15.000 = € 312. In de laatste 9 maanden is de bijtelling per maand 1/12 x 14% x € 25.000 = € 292. De totale bijtelling is (3/12 x 25% x € 15.000) + (9/12 x 14% x € 25.000) = € 3.564.