Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Bijtelling bestelauto

Voor bestelauto’s gelden vergelijkbare regels als voor de bijtelling voor personenauto’s. er is wel enig onderscheid. In bepaalde gevallen is geen bijtelling voor de bestelauto verschuldigd maar kan er een eindheffing worden toegepast. Dit is het geval als meerdere werknemers vanwege de werkzaamheden de bestelauto gebruiken.Normaliter zijn de regels privégebruik auto van toepassing,  echter is dit in deze situaties onuitvoerbaar en kunt u een eindheffing toepassen voor het privégebruik.

Bestelauto blijft op bedrijfsterrein

Indien de bestelauto na werktijd op of bij de werkgever/onderneming achtergelaten wordt en niet voor woon/werk-verkeer of privé wordt gebruikt en er is een – schriftelijk overeengekomen – verbod op privé-gebruik, dan kan de bijtelling achterwege blijven. De werkgever moet dan wel toezicht houden op de naleving van het verbod en aan overtreding zijn sancties verbinden.

Bestelauto geschikt voor vervoer van goederen

De regeling privégebruik auto is niet van toepassing als de bestelauto alleen ingezet kan worden voor goederenvervoer. Dit is het geval als de bestelauto enkel een stoel heeft aan bestuurderskant. Gebruikt u de auto dan toch privé, dan beschouwt de belastingdienst  het privégebruik auto als loon conform de waarde in het economische verkeer. dit wijkt dus af van de regeling bijtelling privégebruik. De waarde in het economische verkeer is gelijk aan de privékilometers maal de kilometerprijs van de bestelbus. Een eigen bijdrage van u als ondernemer of van de werknemer kan in mindering worden gebracht op het vastgestelde bedrag aan loon op grond van de waarde in het economische verkeer.  Voordeel van deze werkwijze is dat uw werknemer geen rittenregistratie hoeft bij te houden.

Doorlopend afwisselend gebruik

Een laatste tegemoetkoming met betrekking tot bijtelling voor bestelauto’s van de zaak betreft de situatie dat de bestelauto doorlopend afwisselend aan verschillende werknemers ter beschikking wordt gesteld. In deze situatie is het toepassen van de autokostenfictie praktisch niet uitvoerbaar. de fiscus staat dan toe dat de werkgever volstaat met betaling van een eindheffing van € 300,00 per bestelauto per jaar. De werkgever/onderneming kan vervolgens overwegen om een deel van dit bedrag aan de werknemer door te belasten.

Vereenvoudigde rittenadministratie bestelauto

Indien een werkneme/ondernemer vanwege zijn werkzaamheden veel ritten moet rijden met de bestelauto, dan is het onder voorwaarden mogelijk een vereenvoudigde rittenadministratie bij te houden. De Belastingdienst wil de ondernemer op dit vlak tegemoet komen in de admnistratieve lasten die een werknemer/ondernemer dagelijks ondervindt.

De ondernemer of wekrnemer kan bijtelling bestelauto voorkomen door:

1. Een vereenvoudigde rittenregistratie in combinatie met
2. De zakelijke adressen in de (project)administratie op te nemen

Werkgever/ondernemer moet wel schriftelijk met de werknemer overeenkomen dat:

1. U of uw werknemer houdt de vereenvoudigde rittenadministratie bij;
2. Privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan;
3. De werkgever/ondernemer houdt zakelijke adressen bij in de administratie.