Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Bijtelling bij lease

Nieuwe regels 2013

De regering heeft er lang over gepraat, nieuwe regelgeving voor autolease in 2013. Het nieuwe pakket aan maatregelen, ook wel de ‘Forensentax’ genoemd, zou nadelig uitpakken voor de meeste mensen en bedrijven die auto’s zouden leasen. Aan het eind van de rit besloot de regering echter af te zien van het hele pakket forensentax, maar scherpte zij wel de bijtellingsregels aan. Dit houdt in dat er minder auto’s in de goedkopere bijtellingscategorieën vallen, de 14% en de 20% categorieën werden aanzienlijk ingedund. Dit heeft vooral te maken met het milieu, c.q. de uitstoot van CO2.

Bijtelling, wat is het en waarom?

Bijtelling is simpel gezegd een vorm van inkomstenbelasting. De werkgever zorgt voor een leaseauto die de werknemer kan gebruiken, zowel zakelijk als voor privédoeleinden. De belastingdienst ziet de voorziening in een auto die privé kan worden gebruikt daarom als een vorm van inkomsten uitbetaald in natura, en daarom moet er inkomstenbelasting worden betaald. Deze belasting wordt berekend als deel van de aankoopprijs/cataloguswaarde van de auto die wordt geleasd, en deze wordt ook wel de fiscale bijtelling genoemd. Het normale percentage van de bijtelling is 25% en hier vallen dan ook de meeste auto’s onder. De regering heeft echter besloten dat de auto’s die zuiniger zijn (en dus beter voor het milieu), aantrekkelijker moeten zijn voor bedrijven dan auto’s die niet aan deze eisen voldoen. Voor deze zuinigere leaseauto’s is besloten tot een bijtelling van 20%, en de nog voordelige bijtelling van 14% is weggelegd voor de ‘groene’ leaseauto’s. Er is ook een categorie waarvoor 0% bijtelling geldt voor sommige hybride auto’s/ Vanaf 2014 wordt dit 7% voor auto’s die pas in 2014 op kenteken worden gezet.

Samenvattend

Bijtelling is dus een vorm van inkomstenbelasting die geheven wordt omdat de leaseauto wordt gezien als vorm van loon. De hoogte van de bijtelling ligt aan de zuinigheid en milieuvriendelijkheid van de auto, en wordt berekend aan de hand van de catalogus- en aankoopwaarde van de auto. De geldende percentages in Nederland zijn 25, 20, 14, en 0 procent.


Gepubliceerd op 14-4-2013