Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Bijtelling: boetebeleid strenger

Sinds 1 juli 2010 is de verscherping van het boetebeleid voor bijtelling privégebruik auto van kracht. Indien bij controle van de Belastingdienst is gebleken dat bijtelling onterecht niet heeft plaatsgevonden, dan zal dit leiden tot een naheffingsaanslag.

Als de werkgever er van uit mocht gaan dat de bijtelling achterwege mocht blijven dan ontvangt de werknemer de naheffingsaanlsaag. De werkgever is al snel niet verwijtbaar als een ‘verklaring geen privégebruik’ is opgenomen in de loonadministratie. Tevens kan de Belastingdienst een boete opleggen naast de naheffingsaanslag. De bevoegde inspecteur kan een zogenaamde verzuimboete of een vergrijpboete opleggen. Voor beide boetes geldt thans een verscherpt beleid.

Boete voor het achterwege laten van de bijtelling

1. Verzuimboete

Blijkt dat bijtelling in verband met het privégebruik auto (deels) ten onrechte achterwege is gebleven, dan krijgt de lease rijder een verzuimboete op van 80 procent van het wettelijk maximum van artikel 67c van de AWR (= 80% van € 4.920 voor 2010, oftewel een bijna € 4000!

2. Vergrijpboete

Als bijtelling in verband met het privégebruik auto (deels) ten onrechte niet plaatsvindt dan legt de inspecteur een vergrijpboete op van 40 procent bij grove schuld en 80 procent indien er sprake is van opzet (= 40% respectievelijk 80% van het bedrag van de nageheven belasting). Afhankelijk van de cataloguswaarde van de leaseauto kan dit nog hoger uitkomen dan de verzuimboete!