Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Bijtelling en eigen bijdrage

Eigen bijdrage en bijtelling

Vaak wordt door een werkgever een eigen bijdrage gevraagd voor het privégebruik van de leaseauto. De bijtelling auto van de zaak wordt door een eigen bijdrage verlaagd. De Belastingdienst ziet het privégebruik auto als loon in natura en telt een percentage van de consumentenprijs van de leaseauto op bij het loon van de werknemer als loon in natura. Betaalt men een eigen bijdrage voor de lease auto, dan wordt het loon in natura verlaagd met hetzelfde bedrag als de eigen bijdrage. Om die reden is een eigen bijdrage volledig aftrekbaar voor de bijtelling.

Geen effect bij 0% bijtelling

Het bijetllingspercentage dat door de Belastingdienst hanteert is afhankelijk van de CO2 uitstoot van de lease auto. Dit percentage voor de bijtelling kan 25%, 20%, 14% of 0% zijn. Betaalt men een eigen bijdrage dan wordt er over dat bedrag geen voordeel genoten door de berijder van de lease auto en is er derhalve ook geen sprake van loon in natura. Een auto waar het 0% bijtellingstarief voor geldt, heeft de eigen bijdrage geen verlagend effect op het loon in natura omdat er feitelijk geen bijtelling plaatsvindt.

Duurdere leaseauto

Kiest een werknemer een duurdere leaseauto uit dan de leasecateogrie waarin hij is ingedeeld conform de geldende autoregeling dan is het zeer gebruikelijk dat het meerdere wordt betaald door de werknemer. Ook deze hogere eign bijdrage is volledig aftrekbaar van de bijtelling voor zover dit als privégebruik wordt aangemerkt. Wordt dit slechts ten dele als privégebruik aangemerkt dan kan het zijn dat Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat een deel van de eigen bijdrage kan worden afgetrokken omdat een deel van de eigen bijdrage nog wordt beschouwd als zakelijk gebruik.

Voorbeeld eigen bijdrage bijtelling

Werknemer A heeft een leaseauto die hij ook privé gebruikt.
– salaris per jaar € 45.000 – cataloguswaarde € 15.000 – leaseauto met 20% bijtelling – eigen bijdrage € 75 per maand

Bijtelling met eigen bijdrage
Bruto salaris     € 45.000 

Bijtelling 20% x € 15.000

Eigen bijdrage  12 *€ 75

Totaal te belasten loon

€ 45.000

€   3.000 +

€      900 –

€  47.100

De eigen bijdrage verlaagt in dit voorbeeld de bijtelling met € 900. De toale bijtelling bedraagt in dit voorbeeld € 2100.