Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Bijtelling leaseauto bij 2 werkgevers

Leaseauto voor andere baan kan leiden tot bijtelling

Als een leaseauto ook wordt gebruikt zakelijk verkeer in een andere dienstbetrekking kan dat leiden tot bijtelling. De Hoge Raad heeft dat bevestigd in een recente uitspraak.

De werknemer beschikte uit hoofde van zijn dienstbetrekking door A B.V. een Porsche Cayenne Turbo. Deze auto gebruikte de werknemer tevens  voor zijn activiteiten voor B B.V. De ritten voor B B.V. waren in totaal meer dan 500 kilometer.

A B.V. had aan B B.V. voor het gebruik van de auto kosten in rekening gebracht. Deze kosten betreffen niet de volledige kosten van de autoritten. In geschil was of hier sprake was van privégebruik van de auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer. Als de ritten die deze werknemer voor B B.V. had gereden meetellen als privégebruik, was daar sprake van. Op basis van de jurisprudentie moet gebruik van een auto voor werkzaamheden uit hoofde van een andere dienstbetrekking inderdaad als privégebruik aangemerkt worden, tenzij de auto mede namens de andere werkgever ter beschikking is gesteld.

Gerechtshof gaf in zijn uitspraak aan dat de  bijtelling van toepassing was, omdat de vergoeding die B B.V. verschuldigd was aan A B.V. niet kostendekkend was. Volgens de Hoge Raad is het echter niet van belang of er sprake is van een al dan niet kostendekkende vergoeding. Ook als de andere werkgever alle kosten van de voor haar afgelegde ritten draagt, wil dat nog niet zeggen dat zij de auto mede ter beschikking heeft gesteld. De ritten voor B B.V. waren hier dan ook privéritten, omdat de auto uitsluitend door A B.V. ter beschikking was gesteld. Dat leidde tot het van toepassing zijn van de bijtelling op de leaseauto. Een goede regeling waarin de leaseauto door beide werkgevers tezamen ter beschikking wordt gesteld, kan dit voorkomen.

>>Lease aanbiedingen
>>Occasionlease
>>Shortlease aanbod