Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Bijtellingspercentage 2013

Momenteel zijn er vier verschillende bijtellingspercentages (25%, 20%, 14%,0%) die worden berekend waarbij 0% geldt voor auto’s zonder CO2 uitstoot, 14% voor hybride auto’s en zeer zuinige auto’s, 20% voor auto’s met een relatief lage CO2 uitstoot en 25% voor de auto’s met relatief hoge CO2-uitstoot. De grenzen van de CO2 uitstoot staan in onderstaande tabel. Deze CO2-uitstoot grenzen zullen de komende jaren verder naar benden worden bijgesteld met als uiteindelijk resultaat dat in 2015 de CO2-uitstoot grenzen voor benzine en diesel gelijk zijn voor de auto’s met de bijtellingspercentage 14 en 20 procent.

Vier percentages bijtelling auto

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2012 tot en met 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende de gebruikelijke leaseperiode een bijtellingspercentage van nihil. De bijtellngspercentages 14%, 20% en 25% treft u in onderstaande tabel. Vanaf 2014 gaat een  bijtelling van 7% gelden voor auto’s met een CO-2 uitstoot tot en met 50 gram per kilometer.

Bijtelling 2013 andere brandstof dan diesel
Categorie CO2-uitstoot in gram per kilometer
0% bijtelling niet meer dan 50
zeer zuinige auto’s: 14% bijtelling meer dan 50, maar niet meer dan 95
zuinige auto’s: 20% bijtelling meer dan 95, maar niet meer dan 124
overige auto’s: 25% bijtelling meer dan 124
auto’s ouder dan 15 jaar: 35% bijtelling niet van toepassing

 

Bijtelling 2013 diesel
Categorie CO2-uitstoot in gram per kilometer
0% bijtelling niet meer dan 50
zeer zuinige auto’s: 14% bijtelling meer dan 50, maar niet meer dan 88
zuinige auto’s: 20% bijtelling meer dan 88, maar niet meer dan 112
overige auto’s: 25% bijtelling meer dan 112
auto’s ouder dan 15 jaar: 35% bijtelling niet van toepassing

Bijtelling 2013: Verdere aanscherping CO2 uitstoot

Na een een dubbele aanscherping van de CO2 uitstoot in 2012, te weten in januari en juli, worden de eisen verder aangescherpt in 2013. Vanaf 2015 zullen de uitstootgrenzen gelijk zijn voor diesel en benzine.

Bijtelling voorkomen: enkel zakelijk gebruik

Het is tevens mogelijk dat de bijtelling achterwege kan blijven. U dient de leaseauto dan enkel voor woon – werk verkeer en andere zakelijke ritten in te zetten. Op jaarbasis mag u maximaal 500 kilometer privé rijden. Gaat u over de 500 op jaarbasis heen, dan moet u alsnog een bijtelling doen op het gegenereerde inkomen. Overweeg bij u keuze om een leaseauto te nemen waarvoor een lagere bijtelling geldt. Dit kan vele honderden euro’s schelen. Door middel van de bijtellingscalculator kunt u snel achterhalen wat de totale netto-maandlasten zijn in geval van privégebruik van de auto.