Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

BPM en MRB vrijstelling onhoudbaar!

BPM vrijstelling en MRB vrijstelling leaseauto’s

Meerdere auto importeurs  hebben aangegeven dat een  belastingvrijstelling voor zuinige diesel leaseauto’s zou moeten verdwijnen. De vraag naar de 14% en 20% bijtelling auto’s heeft afgelopen tijd een grote vlucht genomen ten koste van de minder zuinige auto’s. Ondanks dat het beleid van de overheid om zuinige lease auto’s te rijden lijkt te werken ervaren auto importeurs dit beleid als markt verstorend. Uiteraard leiden de fabrikanten en importeurs er onder die nog maar weinig modellen op de markt hebben waar een BPM-vrijstelling of MRB- vrijstelling voor geldt. Dit zijn naar mijn mening niet de woorden van Toyota, Honda en Fiat.

Toch hebben de importeurs en ook de RAI vereniging een terecht punt waar ook de automobilist zich in zou moeten kunnen vinden.  Het gaat dan met name over de MRB vrijstelling. De MRB dient hoofdzakelijk voor de bekostiging van het onderhoud van de wegen in Nederland. Door te rijden in een auto met BPM en MRB vrijstelling worden de wegen niet minder belast. De inkomsten van de overheid dalen door de grote vraag naar dit soort auto’s. De kosten voor het wegenonderhoud  blijven in principe gelijk. De overheid zal genoodzaakt zijn om de MRB op termijn te gaan verhogen.

En wie betaalt die rekening? Alle automobilisten die zich geen nieuwe auto kunnen veroorloven of automobilisten die een auto aanschaffen waarvoor de vrijstelling niet geldt omdat de auto niet voldoet aan de criteria. Het gaat hier dan om ongeveer 80% van de Nederlandse autobezitters.

De lobby die de RAI of in ieder geval leden van de RAI in eerste instantie heeft gevoerd keert nu tegen ze en de overheid staat met de rug tegen de muur. Want hoe gaat de overheid dit oplossen voor de automobilisten die net zo’n auto hebben aangeschaft? En hoe gaat de overheid voorkomen dat de overige automobilisten de rekening gaan betalen? Dit zal mijns inziens zeker tot interessante debatten gaan leiden bij de behandeling van het Belastingplan 2012 en 2013.

Ik vraag mij af of de leaserijder, die een leaseauto heeft aangeschaft met de BPM en MRB vrijstelling, in zijn contract heeft bedongen dat de prijs niet kan worden aangepast bij veranderende wetgeving. Meestal staat in de kleine lettertjes dat een tussentijdse prijsaanpassing mogelijk is door veranderende wetgeving. Maar houdt dit stand bij het geheel terugdraaien van deze vrijstellingen?

De vrijstelling van wegenbelasting geldt al vanaf het begin van dit jaar. In december vorig jaar kondigde minister De Jager van Financiën aan dat dit voordeel in ieder geval tot eind 2012 zal aanhouden. Daarna worden de eisen aangescherpt.