Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

BPM-heffing niet conform EU regels

Het Europese Hof van Justitie heeft besloten dat de huidige Nederlandse manier van BPM-heffing op buitenlands gekentekende auto’s niet voldoet  aan het vrije dienstenverkeer binnen de EU.

Het betreft een zaak van VAV-Autovermietung GmbH, welke is gevestigd in Duitsland. Deze verhuurorganisatie verhuurde tijdelijk een personenauto met Duits kenteken aan een BV in Nederland. De BV stelde de auto weer ter beschikking aan haar directeur, die de auto vooral in Nederland gebruikte.
Deze directeur is in maart 2009 staande gehouden bij een BPM-controle, waarna VAV de Nederlandse BPM heeft betaald, maar daartegen ook bezwaar en later beroep heeft ingesteld.

Rechtbank Breda overwoog daarbij dat begin 2007 de Nederlandse BPM-wetgeving zo is aangepast dat bij aanvang van het Nederlandse weggebruik BPM wordt geheven, maar dat later, bij beëindiging van dat binnenlandse weggebruik, de rest-BPM wordt teruggegeven. De Rechtbank vroeg zich echter wel af of deze nieuwe regeling wel in overeenstemming is het met EU-recht. Volgens eerdere uitspraken van het Europese Hof van Justitie moet de BPM immers tijdsevenredig worden geheven als er sprake is van een auto met een buitenlands kenteken. Rechtbank Breda heeft deze vraag daarom voorgelegd aan het Hof van Justitie van de EU. Deze oordeelt dat de huidige wet BPM ondanks de teruggaafregeling nog steeds een belemmering is voor het vrij verrichten van diensten binnen de EU. Er moet op grond van het evenredigheidsbeginsel al bij het begin van het binnenlandse weggebruik rekening worden gehouden met de duur van dat gebruik.

Rechtbank Breda zal met dit oordeel van het Hof van Justitie nu in het voordeel van VAV gaan beslissen. Vervolgens is de wetgever aan zet: zij zal met een nieuwe regeling moeten komen, waarin dit tijdsevenredige aspect beter tot zijn recht komt.