Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Btw-aftrek zakenauto beperken naar rato privégebruik

Het Europese Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan over de aftrek van btw over de aanschaf van een auto van de zaak, meldt Accountant.nl. De huidige berekeningsmethode, die uitgaat van forfaitaire bedragen, deugt niet. Aldus het Hof.

De beperking van de aftrek moet daarentegen evenredig zijn met het privégebruik. Het Europese Hof vindt het op zich prima dat eerst de geheven voorbelasting over de aanschaf mag worden afgetrokken en daarna btw moet worden betaald over het privégebruik. Daarbij mag de fiscus tot op zekere hoogte een forfaitaire berekeningsmethode hanteren. Maar bij die berekening moet wel gewaarborgd zijn dat de aftrekbeperking evenredig is aan de daadwerkelijke omvang van het privégebruik.
Eindhovense belastingadviseur
De uitspraak van het Hof gaat over de twee auto’s die de Eindhovense belastingadviseur Toine van Laarhoven heeft aangeschaft op kosten van zijn eigen eenmanszaak. In 2006 heeft hij in deze auto’s meer dan 500 privékilometers gereden. Voor dat privégebruik betaalt hij over het laatste kwartaal van 2006 538 euro btw.
Van Laarhoven wil het bedrag terugkrijgen en maakt bezwaar tegen de Uitvoeringsbeschikking OB. De inspecteur wijst dat bezwaar af. De Rechtbank Breda geeft de inspecteur gelijk. Zo belandde de kwestie bij de Hoge Raad.
Proportioneel
Alvorens zelf uitspraak te doen, wil de Hoge Raad van het Hof weten of de Nederlandse regeling in overeenstemming is met de Zesde Richtlijn over de omzetbelasting. Dit omdat de fiscus de aftrekmogelijkheden in de loop der tijd herhaaldelijk verder heeft beperkt.
De Hoge Raad moet nu vaststellen welke beperking proportioneel is. In het gesprek dat het ministerie van Financiën voert met belastingadviseurs over de btw-correcties zal de uitspraak niet genegeerd kunnen worden.
Bron: Accountant.nl