Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

BTW correctie privégebruik auto aangepast

Nieuwe regelgeving BTW en bijtelling

De BTW heffing op het privégebruik auto is per 1 juli 2011 aangepast. De aanpassing van de wetgeving inzake het privégebruik van een auto van de zaak wordt gemaakt naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank in Haarlem die de BTW correctie in strijd acht met de Europese BTW wetgeving. 

In de loonbelasting wordt een bijtelling gedaan als een werknemer of ondernemer een auto van de zaak ook privé rijdt. Tevens moet een ondernemer een deel BTW over de kosten verbonden aan de auto terugbetalen. De hoogte van de correctie was tot 1 juli gekoppeld aan de bijtelling over de auto. Voor auto’s met 25% bijtelling was de correctie vastgesteld op grond van de formule 25% *12%* de cataloguswaarde. Voor milieuvriendelijkere auto’s was de correctie lager namelijk 12 procent van 14 procent  of 20 procent van de catalogusprijs.  Dit onderscheid in de BTW is volgens de rechtbank in Haarlem in strijd met de Europese BTW wetgeving.

Nieuwe BTW regels per 1 juli 2011

Vanaf 1 juli 2011 wordt het onderscheid in de BTW-heffing tussen het privégebruik van een auto van de zaak door ondernemers en werknemers geschrapt. Het privégebruik zal vanaf 1 juli als een fictieve dienst worden belast naar het daadwerkelijke privégebruik van de auto. Het woon-werkverkeer wordt conform de Europese Richtlijn over BTW gezien als privégebruik in tegenstelling tot de huidige Nederlandse wetgeving over de bijtelling.

De BTW-heffing is vanaf 1 juli 2011 niet langer gekoppeld aan de hoogte van de bijtelling, zoals nu het geval is door de verschillende bijtellingspercentages van 14, 20 en 25 procent, en de onttrekking in de loon- en inkomstenbelasting. In de aankomende weken zal er een forfaitair percentage worden vastgesteld dat kan worden gehanteerd over de catalogusprijs (incl. BTW en bpm) van de auto als BTW-correctie. Dit percentage zal overeenkomen met de verschuldigde BTW op het gemiddelde werkelijke privégebruik. Om te komen tot een reële BTW -heffing in geval de auto voor het privé gebruik kosteloos ter beschikking wordt gesteld of tegen een lage vergoeding zal een maatregel getroffen worden. Deze zal eveneens per 1 juli 2011 gaan gelden. Zodra het nieuwe forfaitaire percentage bekend wordt berichten wij  op LeaseDeals hierover

Voorbeeld huidige BTW-correctie bij privégebruik

Voorbeeld 1
Auto catalogusprijs (inclusief BTW en BPM) €25.000
De auto wordt privé gebruikt met bijtellingspercentage 25%
BTW correctiepercentage 12%

Eenmalige correctie BTW door werkgever of ondernemer aan het eind van het jaar:
€ 25.000 *25% *12% = € 750

Voorbeeld 2
Auto catalogusprijs (inclusief BTW en BPM)  €25.000
De auto wordt privé gebruikt met bijtellingspercentage 20%
BTW correctiepercentage 12%

€ 25.000 *20% *12% = € 600

Nieuwe situatie
Auto catalogusprijs (inclusief BTW en BPM) * Nieuw vast te stellen forfaitair percentage