Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

CPB ‘rekent’ mobiliteitsplannen verkiezingsprogramma’s door

Allereerst de ‘verschillen’ in het heikele thema van de forensentaks. Alle partijen maken het mogelijk dat minimaal een deel van de vergoedingen voor het woon-werkverkeer (net als nu) onbelast vergoed kan worden. VVD, PvdA, PVV, SP, SGP en DPK kiezen voor (de huidige praktijk van) een onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer per auto van maximaal 19 ct/km. Het CDA kiest voor een maximale autovergoeding van 13 ct/km, met een maximum van 70 km. De ChristenUnie hanteert 10 ct/km.

 

 

Werkelijke kosten OV

De werkelijke kosten van het woon-werkverkeer met het ov mogen bij alle partijen behalve het CDA en de ChristenUnie weer volledig onbelast worden vergoed (bij D66 via de werkkostenregeling). Het CDA vergoedt de werkelijke kosten tot maximaal 13 ct/km. De ChristenUnie vergoedt de werkelijke kosten van het ov tot 50 km. De maatregel uit het basispad om woon-werkverkeer voor leaseauto’s als privégebruik te zien, wordt teruggedraaid door VVD en SGP.

 

Kilometerheffing

Vijf van de tien partijen – PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie – voeren een vorm van kilometerheffing in voor personenauto’s, bestelwagens en vrachtwagens. Ze schaffen gelijktijdig de motorrijtuigenbelasting (mrb) geheel of gedeeltelijk af.

PvdA, SP en GroenLinks verhogen de aanschafbelasting voor nieuwe auto’s (bpm) terwijl D66 en ChristenUnie deze aanschafbelasting willen halveren. PvdA, D66, GroenLinks en SGP voeren een congestieheffing in.

 

80 km/u

GroenLinks verlaagt de maximumsnelheid op snelwegen naar 80 km per uur nabij steden en 100 km/uur op alle overige wegen. De PvdA draait de snelheidsverhoging naar 130 km per uur terug, de SP doet dit ten dele. Naast GroenLinks voeren ook SP en D66 de 80-km-per-uur-zones rond de grote steden opnieuw in.

De mogelijkheden om met de ov-studentenkaart gratis te reizen worden ingeperkt door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De mogelijkheden om gratis te reizen worden voor minderjarige mbo-studenten uitgebreid door SP, GroenLinks en ChristenUnie.

Aanleg van wegen

Bijna alle partijen bezuinigen op de aanleg van wegen, alleen VVD en PVV trekken hier extra geld voor uit. VVD, SP, D66 en GroenLinks geven extra geld uit aan spoorinfrastructuur terwijl PvdA, PVV, SGP en DPK hierop bezuinigen. Op regionaal ov wordt bezuinigd door VVD, PVV, CDA en DPK. Extra geld wordt hiervoor uitgetrokken door SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.

Het niet belasten van de vergoedingen voor woon-werkverkeer zorgt voor een toename van het autogebruik en de filedruk. Het effect op autogebruik en files van meer geld naar of bezuinigen op wegen is in verhouding hiermee beperkt. Dit is de belangrijkste verklaring voor de toename van het autogebruik en de filedruk bij VVD, PVV, CDA en DPK.

De belangrijkste verklaring voor het afgenomen autogebruik en de afgenomen filedruk bij PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP is het invoeren van een kilometerheffing. Bij GroenLinks zorgt de verlaging van de maximumsnelheid voor een verdere afname.

Gratis reizen

Het ov-gebruik neemt toe bij PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en DPK. Bij PVV en SGP blijft het gelijk en het neemt af bij VVD en CDA. Het niet belasten van de vergoedingen voor woon-werkverkeer en het invoeren van een kilometerheffing zijn de belangrijkste verklaringen voor het toegenomen ov-gebruik. Het beperken van het gratis reizen met de ov-studentenkaart zorgt voor een afname van het ov-gebruik.

De bereikbaarheidsbaten die de partijen realiseren in 2020, liggen dicht bij elkaar. Positieve reistijdbaten worden gecompenseerd door welvaartsverlies door minder autogebruik. PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie realiseren in verhouding tot de andere partijen grote reistijdbaten, maar ook een relatief groot verlies door afname van het auto- en ov-gebruik. Dit komt door de invoering van een kilometerheffing, waardoor de files fors afnemen, maar waardoor mensen ook vaker besluiten om niet te reizen.

Bij VVD, PVV, CDA, SGP en DPK zijn de veranderingen in bereikbaarheidsbaten geringer.