Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Einde arbeidsovereenkomst, einde leasecontract?

Kan de werkgever, in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, de werknemer verplichten bij te dragen in de kosten van het voortijdig beëindigen van een leasecontract voor de auto?

Het is gebruikelijk om in een leasecontract een beding op te nemen dat bepaalt dat bij voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst de werknemer bijdraagt in de kosten van de beëindiging van het leasecontract. Dit heet ook wel een afkoopregeling en dit komt naar verluid steeds vaker voor. De afkoopregeling moet wel redelijk en billijk zijn.
In het contract staat regelmatig dat de kosten helemaal voor rekening van de werknemer komen. Voor de hoogte van die kosten is vaak de (resterende) duur van het leasecontract (in maanden of een maximaal aantal kilometer) van belang.
Als de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt, verhaalt de  werkgever de bijkomende kosten van de beëindiging van de leaseovereenkomst in het algemeen daadwerkelijk op de werknemer.
Als de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt, is op grond van goed  werkgeverschap het verhalen van de kosten op de werknemer ongebruikelijk. Beëindiging door toedoen van de werknemer – wat bijvoorbeeld het geval is bij (geldig) ontslag op staande voet – is een andere situatie dan die waarin de werknemer door een reorganisatie zijn baan verliest. In het eerste geval is de kans groot dat de werknemer daadwerkelijk conform het leasecontract moet betalen; in het tweede geval is het te verwachten dat een rechter uiteindelijk anders zal oordelen.

Advies LeaseDeals

De gevolgen van de voortijdige beëindiging  van het leasecontract moeten vooraf duidelijk zijn voor de werknemer waarbij de arbeidsovereenkomst voortijdig eindigt? Zorg er daarom voor dat duidelijk is vastgelegd dat de werknemer in ieder geval moet betalen als hij degene is die de arbeidsovereenkomst beëindigt. Daarnaast zou de men ervoor kunnen kiezen expliciet in het contract op te nemen dat de werknemer ook moet betalen als de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege een reden die de werknemer te verwijten valt. Ook is het mogelijk vast te leggen dat de werknemer geen bijdrage is verschuldigd als beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor rekening van de werkgever komt.

Last but not lease…

Als de werknemer moet betalen, mag dit bedrag worden verrekend met de eindafrekening van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld met het laatste bruto loon, uitbetaling van nog openstaande vakantiedagen en dertiende maand).