Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Elektrische leaseauto en verlaging fiscale aftrekpercentages

Verlaging aftrek elektrisch aangedreven leaseauto’s

Vanaf januari 2011 zijn de fiscale aftrekpercentages voor duurzame bedrijfsmiddelen, zoals elektrisch aangedreven leaseauto’s, fors verlaagd. De milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt met 10% omlaag bijgesteld en de willekeurige afschrijving (Vamil) wordt met 25% verlaagd.  De aanschaf van nulemissie leaseauto’s wordt hierdoor minder aantrekkelijk. De vrijstelling van de bijtelling blijft uiteraard gelden.

Bedrijven krijgen subsidie als zij  milieuvriendelijke  zoals elektrisch aangedreven en plug-in hybride leaseauto’s aanschaffen.  Dit beleid stimuleert bedrijven en leasemaatschappijen het leasewagenpark te vergroenen. Met ingang van 1 januari dit jaar  tot en met 2013 gelden er echter lagere aftrekpercentages. Het MIA-voordeel is met ingang van 2011 verlaagd van 40, 30 en 15 procent naar respectievelijk 36, 27 en 13,5% van het geïnvesteerde bedrag. De vrije afschrijving volgens de Vamil-regeling was 100 procent, maar is tot en met 2013 beperkt tot 75% van het geïnvesteerde bedrag. In 2014 zullen de percentages weer op het oorspronkelijke niveau worden gebracht. 

MIA en Vamil en leaseauto

MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen. Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor beide regelingen, of voor één van de regelingen. Een leasemaatschappij of een leaserijder kunnen een aanvraag indienen. Met de MIA kan 36 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale winst. Met de Vamil kunnen bedrijven zelf bepalen wanneer ze de investeringskosten van een bedrijfsmiddel afschrijven. Dat levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Overgangsregeling

Voor alle investeringen die tot en met 31 december 2010 zijn gedaan blijft de regeling van 2010 gelden. Om van het 2010-voordeel gebruik te kunnen maken moet de opdracht uiterlijk op 31 december zijn verstrekt . Bedrijven moeten binnen drie maanden na de opdrachtdatum een melding indienen. Voor een op 31 december 2010 gegeven opdracht kan dat dus nog tot 30 maart 2011.