Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

EU: veiligheidsstandaard elektrische auto

Binnen de Europese Unie wordt gewerkt aan een veiligheidsstandaard voor elektrische auto’s. Die moeten de 500 miljoen burgers van de 27 lidstaten beschermen tegen de gevaren van dit type voertuig. In de regelgeving wordt vastgelegd hoe bestuurders worden beschermd tegen elektrische schokken en gevaarlijke gassen die tijdens het rijden kunnen vrijkomen. Dat meldt persbureau Reuters. De eerste stap in deze regelgeving is gezet in april, toen er veertig actiepunten bekend zijn gemaakt om de elektro-auto te promoten.
In 2011 moet er een Europese standaard zijn over het opladen van auto’s. In 2012 volgt een veiligheidsstandaard waarbij onder meer wordt gekeken naar de geruisloosheid van elektrische auto’s. Velen vrezen dat de regels te laat komen en investeerders zullen afschrikken om snel oplaadpunten aan te leggen. Het risico bestaat immers dat die later weer moeten worden afgebroken omdat ze niet aan de nog te bepalen eisen voldoen. In 2011 hoopt Better Place bijvoorbeeld de eerste accuwisselstations aan te leggen in Denemarken.
Bron:Autoweek