Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Financial lease

Financiële lease, ook wel financial lease genoemd, is een vorm van financiering. De gebruiker van de leaseauto (de lessee) betaalt maandelijks een bedrag aan de leasemaatschappij en na het eind van de leaseperiode wordt de lessee volledig eigenaar van de auto. Tijdens de leaseperiode blijft de leasemaatschappij juridisch eigenaar van de auto. De lessee kiest bij financial lease voor een gespreide financiering van de auto waardoor hij meer financiële ruimte houdt om zijn onderneming mee te financieren.

Kenmerken van financiële lease

Financiële lease onderscheidt zich van operational lease op diverse vlakken. Beide vormen van lease bieden een interessante vorm van financiering van mobiliteit, maar het motief om financiële of operational lease te kiezen verschilt wezenlijk. Het onderscheid zit in de eigendomssituatie, de fiscale mogelijkheden en de wens om het wagenparkbeheer al dan niet uit te besteden.

1. Juridisch en economisch eigendom leaseauto

In beide gevallen is de leasemaatschappij juridisch eigenaar van de leaseauto, maar bij financiële lease heeft de leaserijder wel het economische eigendom van de auto. Dit betekent dat de leaserijder het economisch risico draagt voor de restwaarde van de auto na de leaseperiode. Is de restwaarde hoger dan verwacht dan komt dit ten goede aan de leaserijder en vice versa.

2. Financiële lease en BTW

In de wetgeving over BTW wordt financiële lease gezien als een levering. Dit betekent dat de BTW op de leaseauto in een keer in rekening wordt gebracht en daardoor in zijn geheel in vooraftrek kan worden genomen. Dit is niet het geval bij operational lease waarbij de BTW bij elke leasetermijn in rekening wordt gebracht. Worden er ook andere servicecomponenten geboden door de leasemaatschappij, dan wordt hier BTW over gerekend bij de maandelijkse leasetermijnen.

3. Financieringsvoordeel

Bedrijven kiezen vaak voor financial lease vanwege de gunstige financiering en de belastingvoordelen die financiële lease biedt. Een onderneming beschikt direct over de leaseauto, maar betaalt een afgesproken aantal vaste termijnbedragen. De liquiditeiten van de onderneming worden hierdoor beperkt aangetast. Verder biedt financiële lease een eenmalig financieringsvoordeel doordat de BTW over de gehele lease som direct in vooraftrek kan worden genomen in plaats van gespreid over alle leasetermijnen.

4. Slot termijn

Vaak wordt ook een slottermijn overeengekomen tussen de leasemaatschappij en de onderneming die de auto leaset. Dit bedrag wordt aan het eind van de leaseperiode betaald aan de leasemaatschappij waarna naast het economische eigendom ook het juridische eigendom overgaat op de leaserijder.

5. Prijscomponenten financiële lease

Financial lease is een financieringsinstrument en draait dus minder om het gemak dat operational lease biedt. Over het algemeen worden de kosten voor de verzekering, het onderhoud, vervangend vervoer en andere service componenten uitgesloten in de leaseovereenkomst. Hier dient de leaserijder zelf zorg voor te dragen. Aangezien de leaserijder het restwaarde risico draagt, is er geen beperking op het aantal kilometers dat jaarlijks mag worden gereden. Dit leidt bij operational lease nog wel eens tot onaangename verrassingen met een hogere eindafrekening. Kortheidshalve betaalt men bij financiële lease de rente opgenomen in de leasetermijnen en indien overeengekomen een slottermijn.

Voordelen van financiële lease

  • Economisch eigendom dus fiscaal afschrijven op de leaseauto
  • BTW over aanschafprijs direct terugvragen
  • Investerings- en renteaftrek
  • Beperkte aantasting liquiditeit
  • Vaste leasetermijnen tegen vooraf overeengekomen rente

Nadeel van financiële lease

  • Geen aanvullende dienstverlening zoals brandstofbeheer, reparatie en onderhoud