Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Fiscale weetjes autolease

Waar moet u rekening mee houden als u een auto gaat leasen en welke fiscale voordelen en of nadelen heeft het leasen van een auto? Belangrijk om goed op de hoogte te zijn voordat u besluit een leaseauto aan te schaffen. Hieronder treft u een beknopte uitleg van belangrijke fiscale zaken waar u mee te maken krijgt als u een auto gaat leasen, zoals de BTW, fiscale bijtelling De BPM en de MRB. Dit artikel beperkt zich tot de leasecontracten op basis van operational lease. Wilt u meer weten over financial lease, dan verwijzen wij naar het artikel financial lease.

Operational lease

Bij operationele lease staat de sevice centraal en niet de financiering van de auto. Na het eind van het leasecontract blijft de leasemaatschappij de eigenaar van de auto in tegenstelling tot financial lease waarbij de leaserijder de eigenaar wordt. Een leaseauto die u op basis van operational lease wordt geleased wordt daarom niet op de balans van de leaserijer geactiveerd en behoort daarom ook niet tot het vermogen van uw onderneming. Over de leasetermijnen en de brandstofkosten betaalt u BTW die aftrekbaar is. Verder gelden voor een leaseauto dezelfde regels als voor een gekochte auto.

Eigen bijdrage leaseauto en BTW

Zoals gezegd wordt door de leasemaatschappij BTW in rekening gebracht over de leasetermijnen en kan deze BTW in voorafttrek worden genomen. Betaalt een werknemer een eigen bijdrage voor de leaseauto dan is de werkgever BTW verschuldigd die is inbegrepen in de eigen bijdrage van de werknemer.  Stel de eigen bijdrage is € 100 per maand dan betaalt de werkgever € 15,96 (19%/119% * € 100) aan BTW over deze eigen bijdrage.

BTW correctie privegebruik auto

Tevens krijgt men te maken met de BTW correctie voor het privegbruik van de leaseauto door de werknemer. Als de leaseauto privé wordt gebruikt, moet dit in de laatste btw aangifte van het jaar worden opgegeven. De btw over de leasetermijnen is namelijk enkel aftrekbaar voor zover de leaseauto wordt gebruikt voor belaste omzet (lees: zakelijk gebruik).

Sinds juli 2011 zijn er nieuwe regels van kracht over de wijze waarop de aangifte dient te worden gedaan. Wordt er een sluitende kilometeradministratie bijgehouden, dan kan aan de hand daarvan de daadwerkelijke correctie voor het privégebruik worden berekend.  Voor de BTW, dus niet voor de bijtelling, wordt het woon-werkverkeer  tegenwoordig ook als privégebruik beschouwd. Als er voor wordt gekozen om geen sluitende rittenadministratie bij te houden van het privégebruik, dan kan men een forfaitair percentage van 2,7% over de fiscale waarde van de auto hanteren voor de BTW correctie privégebruik. In een voorbeeld ziet dit er zo uit:

Voorbeeld forfaitair percentage van 2,7%

De leaseauto heeft een cataloguswaarde  van € 20.000, inclusief BTW en BPM. De leaseauto wordt tevens privé gebruikt en er wordt geen kilometeradministratie bij gehouden voor de privé gereden kilometers. De correctie privégebruik wordt in dit geval 2,7% x € 20.000 = € 540 btw betalen.

BPM en BTW in leaseprijs

Over de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM), die in de prijs van een leaseauto is inbegrepen, wordt geen btw geheven mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Een leasemaatschappij brengt geen BTW in rekning over de BPM als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1.    Het leasecontract heeft een looptijd van minimaal een jaar;
2.    De leasemaatschappij heeft de bpm feitelijk afgedragen;
3.    Het kenteken van de personenauto is op naam van de lessee gesteld;
4.    De leasemaatschappij vermeldt de doorberekende bpm apart op de factuur.

Dit geldt dus niet altijd als u een shortlease contract van minder dan 12 maanden aangaat.er

MRB en lease

De houder van een leaseauto , personenauto of bedrijfswagen, is belastingplichtig voor de MRB.  Volgens de MRB wetgeving is iemand te beschouwen als houder als aan een van volgende criteria wordt voldaan:

– Het kenteken is op naam van de houder geregistreerd;

– De houder heeft de auto feitlelijk ter beschikking, waarvoor geen kenteken is opgegeven;

– De houder heeft een auto die in het buitenland is geregistreerd in Nederland ter beschikking.

De MRB wordt geheven bij de de (rechts)persoon op wiens naam de auto staat geristreerd. Dit is vaak of de werkgever of de leasemaatschappij, maar het is ook mogelijk de werknemer aan te laten merken als houder van de leaseauto.. Als de leaseauto op naam van de leaserijder staat geregistreerd maar de leasemaatschappij betaalt de MRB, dan is de MRB een doorlopende post voor de BTW. De MRB wordt niet tot de vergoeding, marge van de leasemaatschappij gerekend en wordt op de factuur van de leasetermijn apart vermeld en komt overeen met de prijs die exact aan de Belastingdienst verschuldigd is.