Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Fiscus int 15 miljoen aan naheffing bijtelling

Fraude Bijtelling auto aangepakt

De Belastingdienst heeft vorig jaar voor € 15 miljoen aan boetes en naheffingen opgelegd aan belastingplichtigen die onterecht privé in de auto van de zaak reden. Het gaat om zo’n 9.000 mensen die zelf hebben aangegeven minder dan 500 privékilometers per jaar te rijden, zodat de werkgever de belasting over bijtelling niet hoeft in te houden.

Daarnaast trekken steeds meer mensen hun verklaring in dat er niet privé in de auto van de zaak wordt gereden. Het aantal mensen met bijtelling steeg van 685.000 in 2009 naar 720.000 in 2010. De opbrengst van de loonheffing steeg hierdoor met € 150 miljoen.

De Belastingdienst voert sinds 2007 regelmatig controles uit onder de ongeveer 260.000 bestuurders met een verklaring ‘geen privégebruik auto van de zaak’. Uit steekproeven bleek dat rond de 30% van hen toch regelmatig de 500 kilometergrens overschreed. Ook bij de controles van afgelopen jaar kwamen bijzondere pogingen tot fraude aan het licht. Zo was een van de fraudeurs iets te consequent met het bijhouden van een nep-rittenregistratie; volgens eigen opgave had hij ook in de auto gereden op de dagen dat de garage een grote reparatie verrichtte. Andere mensen vergaten de vakantie naar Zuid-Europa op te geven, zodat de kilometerstand niet klopte met de rittenregistratie.