Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Geen privégebruik, wel bijtelling

Jurisprudentie

Indien een werknemer in een jaar achtereenvolgens meerdere auto’s van zijn werkgever ter beschikking krijgt gesteld is het vanuit het oogpunt van een eenvoudige vaststelling van de bijtelling niet mogelijk is om de 500 kilometergrens per – achtereenvolgens ter beschikking gestelde – auto te toetsen.
Een werknemer heeft van zijn werkgever van 1 januari tot en met 22 juli 2007 een Volkswagen Golf TDI ter beschikking gesteld gekregen. Vanaf 23 juli tot en met 31 december 2007 beschikte hij over een Peugeot 207. Voor de Volkswagen Golf TDI heeft de werknemer een verklaring geen privégebruik aan zijn werkgever verstrekt. De verklaring is op verzoek van de werknemer met ingang van 23 juli 2007 ingetrokken. De werkgever heeft de forfaitaire loonbijtelling vanwege privégebruik van de auto van 1 januari 2007 tot en met 22 juli 2007 achterwege gelaten. Vanaf 23 juli 2007 telt de werkgever wel een bedrag vanwege privégebruik van de auto tot het loon. De Golf TDI is niet voor privédoeleinden gebruikt, dit was niet toegestaan door de werkgever. De Peugeot is wel voor meer dan 500 km voor privédoeleinden gebruikt. De inspecteur heeft de loonbelasting over het tijdvak 1 januari 2007 tot en met 22 juli 2007 bij de werknemer nageheven.
De rechtbank verwijst naar een uitspraak van de Hoge Raad waarin is geoordeeld dat een bijtelling vanwege privégebruik terecht is als de auto het hele kalenderjaar aan de werknemer ter beschikking is gesteld en die auto gedurende dat jaar voor meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt. De omstandigheid dat de auto gedurende een gedeelte van het jaar niet voor privédoeleinden is gebruikt en de werknemer voor die periode over een verklaring geen privégebruik beschikte staat volgens de Hoge Raad niet aan de bijtelling in de weg.
De rechtbank is op grond van de wettekst, de wetsgeschiedenis en de uitspraak van de Hoge Raad van oordeel dat de werknemer het hele kalenderjaar een personenauto tot zijn beschikking heeft gehad en die auto voor meer dan 500 km voor privédoeleinden is gebruikt. Voor dat geval is dan volgens de rechtbank terecht het forfait over het gehele kalenderjaar toegepast. Het maakt voor het oordeel van de rechtbank niet uit dat de werknemer achtereenvolgens twee personenauto’s ter beschikking gesteld heeft gekregen, omdat over de gehele periode een personenauto ter beschikking heeft gestaan. Het is volgens de rechtbank ook niet van belang dat de Volkswagen Golf TDI niet privé mocht worden gebruikt. De wettelijke regeling met betrekking tot een personenauto kent namelijk alleen een uitzondering indien de personenauto voor niet meer dan 500 km voor privédoeleinden wordt gebruikt.
Het lijkt wellicht onterecht dat de werknemer ook een bedrag bij zijn inkomen moet tellen vanwege privégebruik van een auto van de zaak als met die auto helemaal niet privé is gereden. De Hoge Raad heeft echter al in 1997 bepaald dat het vanuit het oogpunt van een eenvoudige vaststelling van de bijtelling niet mogelijk is om de 500 kilometergrens per – achtereenvolgens ter beschikking gestelde – auto te toetsen. Gelukkig voor de werkgever wordt de verschuldigde loonbelasting niet bij hem nageheven. De bijtelling was achterwege gebleven omdat de werknemer beschikte over een verklaring geen privégebruik. Als gedurende het jaar blijkt dat die verklaring ten onrechte is afgegeven, dan moet de werkgever vanaf dat moment het forfait bij het loon tellen. De loonbelasting over de verstreken maanden wordt bij de werknemer nageheven. Dit is alleen anders als de werkgever weet dat de verklaring ten onrechte is afgegeven. Alsdan wordt de verschuldigde loonbelasting bij de werkgever nageheven.

Bron:Loonzaken