Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Gevolgen Lente akkoord voor zakelijke leaserijder

Het lente akkoord of Kunduz-akkoord is op 25 mei bekendgemaakt en zoals verwacht zijn de gevolgen groot voor zakelijke leaserijders. VNA-lease heeft de plannen met de bijbehorende gevolgen samengevat. Een aantal maatregelen wordt dit jaar nog doorgevoerd, echter zullen de meeste maatregelen pas in 2013 van kracht worden. Alle maatregelen moeten nog behandeld worden door het parlement, hetgeen nog ruimte biedt voor verbetering voor de zakelijke rijder.

Voorstellen die de zakelijke leaserijder zullen raken

• Met ingang van 1 januari 2013 kunnen de reiskostenvergoedingen voor het woon-werkverkeer niet meer onbelast worden verstrekt. Dit geldt voor alle vervoerswijzen zoals auto, openbaar vervoer en fiets. Onbelaste vergoedingen kunnen alleen nog maar komen uit de WKR.

 

• Met ingang van 1 januari 2013 worden de woon-werkkilometers die worden gemaakt met de door de werkgever ter beschikking gestelde auto (de auto van de zaak of de lease-auto) aangemerkt als privékilometers en tellen daarom mee voor de vraag of er aanleiding is tot bijtelling. Bestaande gevallen worden geëerbiedigd, zie hierna.

• Voor werknemers met een auto van de zaak die deze nu niet privé gebruiken (d.w.z. maximaal 500 km p/jr) geldt een overgangsregeling. Dit overgangsrecht heeft alleen betrekking op leasecontracten die zijn aangegaan vóór 25 mei 2012 en op mensen die nu geen of minder dan 500 privékilometers per jaar maken met hun lease-auto. Het overgangsrecht geldt gedurende de looptijd van het op 25 mei 2012 actieve leasecontract maar eindigt op uiterlijk 1 januari 2017. Het overgangsrecht houdt een lagere bijtelling in: gedurende de resterende leasetermijn een kwart van de eigenlijk verschuldigde bijtelling, dat wil zeggen 25% van 25%, dan wel van 20% of 14% indien sprake is van een (zeer) zuinige auto. Deze overgangsregeling geldt overigens alleen indien de auto alleen voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer wordt gebruikt en het overige privégebruik beperkt blijft tot maximaal 500 km per jaar. Nadere uitwerking volgt nog, met name wordt nog gekeken naar bestelauto’s en de problematiek van werknemers in de ambulante sector zoals de thuiszorg en de bouw. De 500-kilometer-vrijstelling blijft dus bestaan.

• De onbelaste vergoeding voor de zakelijke reizen kan per 1 januari 2014, voor alle vervoerswijzen, alleen nog uit de werkkostenregeling (WKR) komen. Hiertoe wordt de WKR verruimd van 1,6% naar 2,1%. (De verhoging per 1 januari 2013 van 1,4% naar 1,6% was al voorzien.) Tot 1 januari 2014 geldt de huidige regeling van onbelaste 19 eurocent per kilometer. Het kabinet maakt hierop echter één uitzondering: zakelijke reizen die per openbaar vervoer worden gemaakt, worden in deze regeling niet meegerekend.

• Voor inkomens boven € 150.000 moet de werkgever in 2013 een eenmalige heffing van 16% toepassen. Dit is een eindheffing, dus voor het inkomen geldt ook de fiscale bijtelling van de auto van de zaak mee. • De voor 2013 voorziene afschaffing van de belasting op zware motorrijtuigen (Eurovignet) vindt geen doorgang.

• Het hoge BTW-tarief gaat per 1 oktober 2012 van 19 naar 21 procent. Voor werknemers die nu niet bijtellen komt dus een overgangsregeling, daar heeft de VNA de afgelopen periode stevig voor gepleit. Daarnaast is voor onze branche van belang dat werkgevers per 1 januari 2014 minder ruimhartig kunnen zijn met het onbelast vergoeden van zakelijke ritten met de privéauto.

Bron VNA-Lease