Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Hof Amsterdam: werknemer moet leasecontract overnemen

Het Hof Amsterdam heeft vorige week bepaald dat een werknemer na zijn (vrijwillig) ontslag zijn leasecontract moet overnemen en een afkoopsom moet betalen. De werkgever was naar de rechter gestapt omdat de werknemer de schadevergoeding niet wilde betalen.

De schadevergoeding bestaat uit een aantal maandelijkse termijnen die gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst voor rekening van de werknemer waren en de afkoopsom die de leasemaatschappij aan de werkgever in rekening had gebracht.

Volgens de gebruikersovereenkomst was de werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de expiratiedatum van het leasecontract verplicht om het leasecontract over te nemen of de afkoopsom te betalen.

Het Hof stelde vast dat de werknemer vrij was in de keuze van merk, type en uitvoering van de leaseauto en dus zelf verantwoordelijk was voor de hoogte van de maandelijkse leasetermijnen en de kosten bij eventuele voortijdige beëindiging. Door de ondertekening van de gebruikersovereenkomst heeft de werknemer zich akkoord verklaard met de verplichting om de kosten van voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst te vergoeden.

Het hof was van oordeel dat de gevolgen van de gebruikersovereenkomst niet onaanvaardbaar zijn, zodat de werknemer aan zijn contractueel overeengekomen verplichting kon worden gehouden.