Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Wat is autolease en wat zijn de voordelen?

Wat is autolease?

Autolease  is een financieringsvorm.  Een leaseconstructie is een overeenkomst waarbij een leasemaatschappij een leaseauto gedurende een zekere tijd ter beschikking stelt aan een leaserijder.  De leasrijder betaalt maandelijks een bedrag voor het gebruik van de zaak. Bedrijven, directeur grootaandeelhouders (DGA’s) en Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’ers) kiezen vaak voor leasen in plaats van het kopen van een auto vanwege de gunstige financieringsvorm. De twee bekendste vormen van leasing zijn de Financial Lease en de Operational Lease.

Financial Lease

Financial Lease is de leaseconstructie die enkel voorziet in de financiering van de auto. U wordt economisch eigenaar van de leaseauto en de leasemaatschappij blijft juridisch eigenaar tot het moment dat u de slottermijn heeft betaald. Daarna wordt u eigenaar van de geleaste auto.De auto staat daardoor bij u op de balans. U schrijft af op de auto betaalt rente over het te financieren bedrag.

Tevens voorziet  u zelf in het onderhoud en de verzekering van de auto. Na afloop van de overeenkomst met de leasemaatschappij kunt u de auto overnemen door betaling van de laatste termijn (vaak nog een hoog bedrag) en wordt u tevens de juridisch eigenaar van de auto. Belangrijke voordelen van de Financial leaseconstructie zijn de mogelijke investeringsaftrek en de fiscale eigendom van de auto.

Meer over financial lease

Operational Lease

Operational lease is een leasevorm die vergelijkbaar is met huur, echter is dit vaak voor een langere periode. De overeenkomst kan in geval van shortlease meestal op korte termijn worden opgezegd en in geval van langere contracten is hier vaak een afkoopsom van het contract mee gemoeid. Bij operational lease ligt het economisch risico  bij de leasemaatschappij, ook wel lessor genoemd. Er is sprake van “off-balance financiering”, dat houdt in dat de ondernemer, ook wel lessee genoemd, de auto niet op de balans opneemt als een activa.

Meer over operational lease

Shortlease

Shortease is een belangrijke vorm van autolease. Met de opkomst van ZZP’ers en de groei van de flexible schil van werknemers bij bedrijven willen klanten van leasemaatscappijen meer flexibiliteit. Vijf jaar verbinden aan een leasecontract brengt vaak hoge risico’s met zich mee als de werknemer of de opdracht eerder stopt dan verwacht. Men zal immers een hoge afkoopsom moeten betalen indien het contact niet wordt uitgediend. Daarom neemt de shortlease in populariteit toe. De contracten zijn vaak na een maand per dag opzegbaar en zijn vaak duurder dan de langlopende contracten.