Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Kamervragen over overgangsregeling bijtelling

Vandaag heeft het Tweede Kamerlid Neppérus (VVD) vragen gesteld aan staatssecretaris Weekers van Financiën over deovergangsregeling van de bijtelling. Het betreft de overgangsregeling voor zuinige auto’s met een tenaamstelling op 30 juni 2012 of eerder. De Kamervragen betreffen de marketing door leasemaatschappijen, die nog voor 1 juli 2012 auto’s te naam stellen die vanaf 1 juli 2012 in een hogere bijtellingscategorie vallen.

Deze auto’s worden dan na 1 juli 2012 ingezet zodra het huidige leasecontract afloopt. In de Kamervragen wordt aan de staatssecretaris gevraagd of hij de mening deelt dat dit een onbedoeld voordeel in de hand werkt en wordt hem gevraagd of hij hier iets tegen wil doen.  Weekers zal binnenkort op de Kamervragen reageren, maar naar inschatting van AMD automotive fiscalisten, bekend van www.autoenfiscus.nl, is het vrijwel uitgesloten dat de staatssecretaris hier iets tegen zal kunnen of zal willen doen. Een kop in De Telegraaf hierover luidde: ‘Leaserijder ontloopt hogere bijtelling’.

AMD automotive fiscalisten: ‘Wat er feitelijk gebeurt, is echter toepassing van de wettelijke overgangsregeling zoals de Tweede Kamer die eind vorig jaar heeft aangenomen. Op grond van artikel 13bis lid 23 Wet op de loonbelasting 1964 blijven na aanscherping van de CO2-uitstootgrenzen van de 14%- en 20%-bijtellingscategorie de op 30 juni 2012 geldende grenzen nog van kracht op auto’s die uiterlijk op die datum al te naam waren gesteld: Als de auto al vóór 1 juli 2012 eigendom is geworden van de leasemaatschappij, blijven op grond van deze overgangsregeling de oude normen nog van kracht bij terbeschikkingstelling aan de berijder ná 1 juli 2012. Zou een auto-importeur of autodealer de auto vóór 1 juli 2012 te naam hebben gesteld, waarna het kenteken na 1 juli 2012 te naam wordt gesteld van de leasemaatschappij die de auto vervolgens aan de berijder ter beschikking stelt, dan geldt gedurende 60 maanden na 1 juli 2012 nog de oude normering van de 14%- en 20%-bijtellingscategori

Bron: AMD automotive fiscalisten