Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

kilometerheffing controversieel onderwerp

Wetsvoorstel Kilometerprijs controversieel onderwerp

De Tweede Kamer heeft vandaag besloten het wetsvoorstel Kilometerprijs niet meer vóór de verkiezingen op 9 juni te behandelen. VVD, SP en PVV stelden voor de kilometerheffing te scharen bij de zogeheten controversiële onderwerpen, die dus niet meer kunnen worden behandeld door een demissionair kabinet.

CDA en PvdA steunen dit, omdat de tegenstanders een substantiële minderheid vormen. Het is politiek gebruik om een minderheid in zo’n geval tegemoet te komen.

Val kabinet: nieuwe situatie

De val van het kabinet heeft dus grote impact op het project Anders Betalen voor Mobiliteit. Door die val komt immers het operationeel maken van het project kilometerbeprijzing voor nu tot stilstand. Ook de VNA zal, in deze nieuwe politieke realiteit, haar activiteiten rond kilometerbeprijzing moeten aanpassen. Sommige zaken zullen helemaal geen doorgang vinden, andere in ‘afgeslankte’ vorm.

Verkeer en Waterstaat en het projectteam Anders Betalen voor Mobiliteit inventariseren de komende dagen welke werkzaamheden in welke vorm door kunnen gaan. Op enkele onderwerpen zullen, nu daar de ruimte voor is, verdiepingsslagen gemaakt kunnen worden ter voorbereiding van mogelijke plannen van een volgend kabinet. Andere activiteiten zullen on hold gezet moeten worden, omdat hiervoor nu geen mandaat meer bestaat. De kans dat Financiën de (in de wet vastgelegde) BPM-afbouw en MRB-verhoging gaat aanpassen is niet groot, maar ook dat is een van de vele onzekerheden.

De VNA dringt er op aan dat een nieuw kabinet de verbetering van de bereikbaarheid in het licht van de zakelijke mobiliteit zeer hoge prioriteit zal geven. Voor de economische ontwikkeling van Nederland is dat immers cruciaal. Als kilometerbeprijzing in de ogen van een volgend kabinet níet de weg blijkt te zijn, dan dringt zich de vraag op “wat zijn dan wél effectieve maatregelen?”. Het niet aanpakken van de bereikbaarheidsproblematiek door het uitblijven van adequate maatregelen zou onverantwoord zijn, omdat dit de Nederlandse economie fors schaadt.

Bron: VNA lease