Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Kunduz leaseauto | Zakelijke leaserijder hard gepakt

Als het Kunduz akkoord in huidige vorm volledig wordt doorgevoerd dan heeft dit nare gevolgen voor de zakelijke leaserijder. Niet alleen zakelijke autorijders worden geraakt, ook werkgevers moeten mogelijk hun leaseregeling en regeling voor kilometervergoedingen gaan aanpassen.

Lees over de beoogde overgangsregeling

Nieuwe “zakelijke” leaseauto?

Stel je hebt net je nieuwe leaseauto uitgekozen.  Om de leaseprijs wat te drukken heb je een leaseauto met een looptijd van 4 jaar uitgekozen. Aangezien je de auto enkel zakelijk gebruikt, heb je minder rekening gehouden met de CO-2 uitstoot van de auto.  Bij privégebruik boven de 500 kilometers op jaarbasis zou er een bijtelling gelden van 25%, maar je rijdt er enkel mee naar klanten en van huis naar het werk en vice versa.  Bij het laatste puntje zit nu de pijn voor de zakelijke leaserijder aangezien in het Kunduz akkoord ook de woon-werk kilometers als privé kilometers worden beschouwd.

Uitgaande van een auto met een cataloguswaarde van € 25.000 en een bijtellingspercentage van 25% word je nu geconfronteerd met een bijtelling van € 6250 op jaarbasis waarover belasting dient te worden betaald omdat je met de auto van het werk naar huis wilt rijden en vice versa.  Los van het feit dat dit bijzonder nare financiële consequenties heeft voor de zakelijke rijder, lijkt dit ook haaks te staan op het doel van het fiscale stimuleringsbeleid rondom de bijtelling.  Vanaf juli 2012 worden de CO-2 uitstoot grenzen voor een lage bijtelling omlaag bijgesteld om het gebruik van de echte zuinige auto’s te stimuleren, maar tegelijkertijd wordt de stimulering om een auto enkel zakelijk te gebruiken volledig weggenomen.

Omdat leasecontracten vaak voor een langere periode worden afgesloten en bij voortijdige beëindiging er een hoge afkoopsom moet worden betaald wordt de situatie des te pijnlijker.  Een leaserijder kan niet van de ene op de andere dag besluiten de leaseauto van de hand te doen en is vaak ook gebonden aan de afspraken in een leaseregeling die door de werkgever is opgesteld. De leaseauto nog inruilen voor een auto met een lage bijtelling binnen het eigen wagenpark lijkt dan de enige ‘goedkope’ oplossing, echter die vlieger gaat niet op voor bedrijven met een klein wagenpark of voor ZZP’ers.

Werkgevers en zelfstandigen zullen zich ook nog eens extra achter de oren krabben aangezien woon-werk kilometers straks niet meer tegen 0,19 cent onbelast vergoed kunnen worden. Werkgevers zullen de vergoeding moeten blijven geven als dit in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen, zij het wel belast. De werkgevers maar vooral ZZP’ers met een leaseauto’s kunnen een pijnlijke dubbele kostenverhoging tegemoet zien.

Kunduz akkoord:

12. Overige opbrengst onbelaste reiskostenvergoeding.

– De onbelaste reiskostenvergoeding (19 cent per kilometer of de werkelijke kosten bij openbaar vervoer) wordt volledig afgeschaft. Hierbij vervalt voor de leaseauto de huidige vrijstelling van de bijtelling voor auto’s die voor minder dan 500 km privé worden gebruikt (deze vrijstelling wordt vanwege lopende contracten in 4 jaar afgebouwd). De bestelauto wordt scherper gedefinieerd, om overloopeffecten te beperken.

– Tegelijkertijd wordt het daadwerkelijke beslag van de zakelijke kilometers in de werkkostenregeling (auto en OV) ondergebracht (600 miljoen). Hieruit kunnen werkgevers de zakelijke kilometers blijven vergoeden.

 

 Nieuwe realiteit of alles weer anders na de verkiezingen?

Het Kunduz akkoord is een knap tempo in elkaar gezet, maar lijkt in ieder geval op het vlak van mobiliteit tegenstrijdig en vraagt om een heroverweging van de invulling. Ondanks dat het akkoord gericht is op de begroting van 2013 vraagt de voorgestelde regeling op zijn minst een overgangsregeling. Maar wie weet zijn de kaarten na de verkiezingen of in 2013 alweer geheel anders geschud..